Start
Amerikanska original
Brittiska original
Svenska original
Följetonger
Indexlistor
Noveller
Referenslitteratur
Söklista

Här listas de amerikanska förstaupplagorna efter det decennium de är utgivna:

 

1920's

 

1930's

 

1940's

 

1950's

 

1960's

 

1970's

 

1980's

 

1990's

 

2000's

 

Mary Westmacott