Originalpubliceringar i Kanada

Noveller

 

1920-talet1

 

1930-talet

 

1940-talet2

 

1950-talet

 

1960-talet3

 

1-2 Det har hittills EJ varit möjligt att belägga några originalpubliceringar under detta decennium.

3 Det har hittills EJ varit möjligt att belägga några originalpubliceringar från och med detta decennium.