Originalutgåvor & originalpubliceringar

Storbritannien

 

(Detektiv-)romaner & Novellsamlingar1
  Tre särskilda kategorier existerar för Mary Westmacottromaner, Sophie Hannahs Poirotromaner respektive Miss Marplenovellsamlingar av andra författare.
  Därtill förekommer även särskilda kategorier för (Detektiv-)romaner av The Detection Club, Varia respektive Opublicerade verk.

 

Följetonger

 

Noveller

 

Pjäsmanus

 

Artiklar & Essäer

 

Dikter

 

1 Kategorin inbegriper även ett antal verk i andra genrer!