Titel: They Came to Baghdad

Förlag: Odhams Press

Publicerad i: John Bull

Tryckår: 1951        Publiceringsdatum: 13 januari till 3 mars

Nummer: Vol. 89, Nr. 2324-2331

Tryckeri: ?

Originalutgåva: They Came to Baghdad 1951 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA senare samma år: Amerikanska utgåvan.
Not.! Det brittiska förlaget – Collins – har även givit ut en "särskild" exportutgåva samt en parallell originalutgåva i Australien.

Svensk originalutgåva: En flicka kom till Bagdad 1953 (En thriller från Bonniers)
Not.! Originalpubliceringen i Sverige förekommer i följetongsformat under titeln Natt i Bagdad 1951-1952 (Hela Världen).

Illustratör: "Showell"        Omslagstecknare/-makare: W. E. Narraway1 (Nr 2331).

Pris: 4d per tidskriftsnummer

Antal avsnitt: Åtta avsnitt.

Huvudkaraktär: Victoria Jones

Kommentar: Följetongen utgör en förkortad version av (detektiv-)romanen!

 

1 Narraway har gjort omslaget till (Vol. 89, Nr. 2331). Övriga omslagstecknare/-makare har ej varit möjliga att belägga.