Originalutgåvor & originalpubliceringar

USA

 

(Detektiv-)romaner & Novellsamlingar
  Tre särskilda kategorier existerar för Mary Westmacottromaner, Sophie Hannahs Poirotromaner respektive
Miss Marplenovellsamlingar av andra författare.
  Därtill förekommer även särskilda kategorier för (Detektiv-)romaner av The Detection Club och Opublicerade verk.

 

Följetonger

 

Noveller

 

Pjäsmanus