Jane Marple

Film- & Teaterublikationer

 

1960-talet

 

1970-talet1

 

1980-talet

 

1 Karaktären figurerar EJ i någon Film- och/eller Teaterpublikation utgiven under detta decennium.