Referensböcker & -skrifter

Här nedan listar jag samtliga tryckta källor jag använt mig av vid författandet av bibliografin.

Förteckningen är sorterad i alfabetiskt och därefter kronologiskt.

 

A:

Doris Andersson, Maj Rydlund, Gunilla Söderström & Barbro Widell:
  ABF. Tidning för Arbetarnas bildningsförbund: Index 1922-1930. 1933-1953 (1979)

Ingrid Andersson & Agneta Larsson:
  Boråsjulen. Register (1979)

 

B:

Georg Björklund:
  Författarregister till antologier och läseböcker (Andra upplagan 1963)

Jörgen Boman:
  Utbudet av skönlitterärt stoff i tre dagstidningar 1955 och 1985 (1990)

Anders Brundin & Christina Lundborg:
  Följetonger i svensk dagspress 1982 (1984)

Bengt Brundin:
  Brand. Register 1948-1967, Julnummer 1910-1936 och Första Majnummer 1911-1936 (1972)

Bengt Engdahl:
  Folket i Bild/Kulturfront. Femårsregister åren 1972-1976 (1977)

 

C:

 

D:

 

E:

 

F:

Eva Forsberg & Theres Smids:
  Var finns texten? I antologierna från Natur och Kultur (Utökad version 1999)

Gert-Ove Fridlund & Per-Erik Jansson:
  Skönlitterärt stoff i fack- och studieförbundspress 1955 och 1982 (1984)

 

H:

Barbro Hallendorff:
  800 svenska facktidskrifter. Bibliografisk sammanställning (1952)

Anders Hammarqvist & Johan Wopenka:
 
Sorterade mord (2001)

Iwan Hedman-Morelius:
 
(1) Kriminallitteratur på svenska 1749-1985 (1986)
  (2) Kriminallitteratur på svenska 1986-1990 (1992)

Ingrid Hollinger:
  Det skönlitterära utbudet i dagspressen i Stockholm, Göteborg, Malmö år 1982. En kommenterad redovisning (1984).

Jan Hultgren, Kjell Hjalmarsson & Arne Eriksson:
  (1) Lektyr 1923-1972 (1991)
  (2) Tidsfördrif 1907-1964, 1968, Skånska, Svenska, Göteborgs- och Stockholmsföljetongen 1905-1908 (1991)
  (3) Hemmets Journal 1921-1975, Liv 1937-1940, OBS 1944-1955, Chock 1963-1965, Allas veckotidning 1930-1975, Chock 1972-1975 och Hängmattan 1943 (1991)
  (4) Såningsmannen/Saxons 1905-1987, Brokiga blad 1907-1930, Svensk damtidning 1899-1967, Hemmets veckotidning 1929-1963, Mysterie-magasinet 1954-1955 (1992)

Jan Hultgren:
 
(1) Vecko-revyn med Veckans chock 1935-1979, Film- och Bildjournalen 1921-1969, Vi damer 1944-1963, Fickjournalen/Hennes 1945-1977, Aurora 1893-1894,
         Hudibras 1947, Ur tiden och lifvet 1895-1899, Ny illustrerad tidskrift Aurora 1895, Illustreradt romanblad 1877 (1996)
  (2) Allt för alla 1912-1932, Vårt hem 1921-1932, Vårthem/Allt för alla 1932-1933, Vårt hem 1933-1951, Vecko-nytt 1946-1951, Året runt 1946-1951, Vårt hem/Året runt
        1952-1960, Året runt 1960-1968, Förgät mig ej 1895-1926, Kasper 1869-1926, Kasper och Förgät mig ej 1927-1928, Allt för allas månadshäfte 1917,
        Allas magasin 1927, Konsumentbladet/Vi 1913-1967 (1996)
  (3) Allers 1879-1959, 25:an/Tjugofemman 1941-1951, Familje-Journalen/25:an 1951-1953, Familje-Journalen 1953-1959, Allers/FamiljeJournalen 1959-1966,
        Hemmets Lektyr 1927-1928, Hela världen 1928-1963, Min värld 1964-1964, Hemmet 1888-1931, Masken 1934-1937 (1997)

 

I:

 

J:

John-Erik Jansén:
  Arena 1951-1953. Register och bibliografiskt schema (1981)

Jury:
  Nummer 1 år 1990 (1990)

 

K:

 

L:

Mayre Lehtilä-Olsson:
  Register över utländsk skönlitteratur i svensk översättning i svenska kulturtidskrifter: BLM 1960-1977, Horisont 1969-1977, Artes 1975-1977 (1978)

Thomas Liljegren:
  Följetonger i svensk dagspress 1955 (1984)

Charlotta Lindh:
  Skönlitterärt utbud i dagspressen: En undersökning av Vestmanlands läns tidning, Upsala Nya tidning och Norrköpings tidningar under 1955 och 1985 (1990)

Litteratur och samhälle. Meddelande från Avd. för litteratursociologi vid Litteraturhistoriska institutionen:
  Nr 3 och 4 år 1965 (1965)

Gunnar Lundin:
  (1) Svenskt novellregister 1973-1977 (1988)
  (2) Svenskt novellregister 1978-1982 (1989)
  (3) Svenskt novellregister 1983-1987 (1989)
  (4) Svenskt novellregister 1988 (1989)
  (5) Svenskt novellregister 1989 (1990)
  (6) Svenskt novellregister 1990 (1991) 
  (7) Svenskt novellregister 1991 (1992)
  (8) Svenskt novellregister 1992 (1993)
  (9) Svenskt novellregister 1993 (1994)
  (10) Svenskt novellregister 1994 (1995)
  (11) Svenskt novellregister 1995 (1996)

 

M:

Iwan Morelius:
  Deckare och thrillers på svenska 1864-1973 (1974)

 

N:

Lars-Erik Nygren:
  (1) Följetonger i några svenska dagstidningar. En förteckning (2013)
  (2) Komplement 1 - Följetonger i svenska dagstidningar (2013) Ej tryckt!
  (3) Aftonbladets Vecko- och Halfvecko-upplaga. En följetongsförteckning (2014)
  (4) Följetonger i några svenska dagstidningar. Supplement (2016)
  (5) Följetonger i några svenska dagstidningar. Supplement nr 2-1 (2019) Ej tryckt!
  (6) Tidningsföljetonger i några svenska dagstidningar. Supplement 2-2 (2019) Ej tryckt!
  (7) Romanförlag och Romanblad Supplement 3, del 5 (2019)

 

O:

 

P:

Annika Pettersson:
 
Det skönlitterära materialet i 27 litteraturtidskrifter och kulturtidskrifter (1984)

 

Q:

 

R:

Per Rydén:
 
Anteckningar till en svensk presshistorisk bibliografi (1971)

 

S:

Torsten Samzelius:
  Kumla julblad. Ett artikelindex (1980)

Börje Sik:
  Politiken, ungdomarna och fantasin: en undersökning av de politiska ungdomsförbundstidningarnas skönlitterära stoff 1955 och 1985 (1990)

Erik Strand:
  Bibliografi över Enköpings-postens julnummer (1981)

Björn Sundelid:
  Sjuhäradsbygdens jul 1934-1965. Register (1978)

Staffan Sundin:
 
Ytterligare anteckningar till en svensk presshistorisk bibliografi. En inventering av literatur 1760-1994 (1995)

Svensk bok-katalog:
  (1) 1921-1925
  (2) 1926-1930
  (3) 1931-1935
  (4) 1936-1940
  (5) 1941-1950
  (6) 1951-1955
  (7) 1956-1960
  (8) 1961-1965
  (9) 1966-1970
  (10) 1971-1975
  (11) 1976-1985

Svensk bokförteckning, årsbok:
  (1) 1976
  (2) 1977
  (3) 1978
  (4) 1979
  (5) 1980
  (6) 1981
  (7) 1982
  (8) 1983
  (9) 1984
  (10) 1985
  (11) 1986
  (12) 1987
  (13) 1988
  (14) 1989
  (15) 1990
  (16) 1991
  (17) 1992
  (18) 1993
  (19) 1994
  (20) 1995
  (21) 1996
  (22) 1997
  (23) 1998 (januari-februari)
  (24) 1998 (mars-april)
  (25) 1998 (maj-juli)
  (26) 1998 (augusti-september)
  (27) 1998 (oktober)
  (28) 1998 (november-december)
  (29) 1999 (mars-april)
  (30) 1999 (maj-juli)
  (31) 1999 (augusti-september)
  (32) 1999 (oktober)
  (33) 1999 (november-december)
  (34) 2002 (januari-mars)
  (35) 2002 (juli-september)
  (36) 2002 (oktober-december)
  (37) 2003 (januari-mars)
  (38) 2003 (april-juni)

 

T:

 

U:

 

V:

 

W:

Kristina Wallander:
  Metallarbetaren och litteraturen. Det litterära stoffet i en svensk fackfurbundstidning 1890-1978 (1982)

 

X:

 

Y:

 

Z:

 

Å:

 

Ä:

 

Ö: