Titel: Mordet i prästgården

Förlag: Bokförlaget Aldus/Bonniers

Tryckår: 1967

Tryckeri: Alb. Bonniers boktryckeri Stockholm

Originaltitel: The Murder at the Vicarage 1930 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA samma år: Amerikanska utgåvan.

Översättare: Vanja Lantz   

Omslag: Per Åhlin (1931-2023)

Serie: Delfinserien Nummer 263 (Första upplagan).

Bindning: Pocket

Storlek: 185 x 111 millimeter.

Pris: 7:50 kronor.

Sidantal: 225 sidor.

Huvudkaraktär/Detektiv: Jane Marple

Kommentar: Förutom ordinarie bokhandelsexemplar förekommer boken även med en stämpel som förkunnar att det rör sig om ett recensionsexemplar.
                      En förteckning över samtliga – kända – titlar/utgåvor som recensionsexemplar finner du här.

 

DETALJBESKRIVNING:

Först i boken kommer smutstitelsidan med författarnamnet, titeln, förlagets logotyp samt seriens namn och förevarande volyms nummer. Smutstitelsidans baksida är blank och därefter följer titelsidan med författarnamnet, titeln, förlagsnamnet samt förlagsstaden. På titelsidans baksida står originalets titel, översättarens namn, copyrighten, omslagstecknarens namn, information om första svenska utgåva samt denna utgåva, tryckeriets namn, tryckåret samt tryckorten.

På nästkommande sida (sidan fem) börjar boken med:
Första kapitlet

Texten slutar på sidan 225 och på efterföljande sju (opaginerade) sidor finns en uppdelad förteckning över böcker i serien från Hans Alfredson
En liten bok om att bränna löv etc. till R. Wellek-A. Warre Litteraturteori.