Titel: Mordet i prästgården

Förlag: Bokförlaget Aldus/Bonniers

Tryckår: 1968

Tryckeri: Alb. Bonniers boktryckeri Stockholm

Originalutgåva: The Murder at the Vicarage 1930 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA senare samma år: Amerikanska utgåvan.

Översättare: Vanja Lantz (1911-1992)

Omslag: Per Åhlin (1931-2023)

Serie: Delfinserien Nummer 263 (Andra upplagan).

Bindning: Pocket

Storlek: ?

Pris: 7:50 kronor.

Sidantal: 225 sidor.

Huvudkaraktär/Detektiv: Jane Marple

Kommentar: (Bok-)utgåvan förekommer även i en "variant": Feltryckt.

 

DETALJBESKRIVNING:

Först i boken kommer smutstitelsidan:
Agatha Christie • Mordet i prästgården / (seriens logotyp) / Delfinserien • D 263

Smutstitelsidans baksida är blank och därefter följer titelsidan:
Agatha Christie / Mordet i prästgården / Bokförlaget Aldus/Bonniers / Stockholm

På titelsidans baksida förekommer följande information:
Engelska originalets titel: / The Murder at the Vicarage / Översättning av Vanja Lantz / © Christie Copyrights Trust. c/o Hughes Massis Ltd., / 18 Southampton Place, London W.C. I / Omslag av Per Åhlin / ––– / Första utgåva 1952 / I Delfinserien 1967 / Andra upplagan 1968 / Printed in Sweden / Alb. Bonniers boktryckeri 1968 / Stockholm

På nästkommande sida (sidan fem) börjar boken med:
Första kapitlet

Texten sluter på den opaginerade sidan 225.
På efterföljande sju sidor (även de opaginerade) förekommer en lista över "DELFINSERIEN / Svensk och utländsk skönlitteratur" från "Lars Ahlin Stora glömskan 5: 50" till "Beppe Wolgers Djur som inte... 4: 50".