Titel: Mordet i prästgården

Förlag: Bonniers

Tryckår: 1989

Tryckeri: Mohndruck, Gütersloh        Boknummer: 333-5

Originaltitel: The Murder at the Vicarage 1930 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA samma år: Amerikanska utgåvan.

Översättare: Vanja Lantz (1911-1992)  

Omslag: Miki Less        Layout: PRO ART LEK

Serie: Underhållningsbokklubben (Första tryckningen).

Bindning: Inbunden med skyddsomslag.
Lila band med författarnamnet och titeln i guld på ryggen.

Storlek: 219 x 140 millimeter.

ISBN: 91-0-050129-8

Pris: 123 kronor.

Sidantal: 276 sidor.

Huvudkaraktär/Detektiv: Jane Marple

 

DETALJBESKRIVNING:

Först i boken kommer ett försättsblad och därefter smutstitelsidan med titeln. Smutstitelsidans baksida är blank och därefter kommer titelsidan med författarnamnet, titeln, översättarens namn och förlagsnamnet. På titelsidans baksida står ISBN-numret, originalets titel, copyrighten, namn på landet där boken är tryckt, tryckeriets namn, tryckorten och tryckåret.

På nästkommande sida (sidan fem) börjar boken med:
Första kapitlet

Texten slutar på sidan 276 och sist i inlagan kommer sex eftersättsblad.

På främre omslagsfliken finns en sammanfattning av boken. På bakre omslagsfliken finns ett foto på Christie, en kort text om henne, information om omslagstecknare, boknumret, förlagsnamnet och ISBN-numret.