En flicka kom till Bagdad

Detaljbeskrivning

 

Först i boken kommer smutstitelsidan med seriens logotyp. På smutstitelsidans baksida finns en förteckning över tidigare böcker av Agatha Christie från
En dosis stryknin 1929 till Mrs McGinty är död 1953. Därefter följer titelsidan med författarnamnet, titeln, förlagsorten samt förlagsnamnet. På titelsidans baksida står översättarens namn, originalets titel, tryckorten, tryckeriets namn samt tryckåret.

På nästkommande sida (sidan fem) börjar boken med:
Kap. 1
1

Texten slutar på sidan 249, baksidan är blank och sist i inlagan kommer ett eftersättsblad.