Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget    Bild 4: Notis

Titel: Den hemlighetsfulle motståndaren

Förlag: Wahlström & Widstrand

Tryckår: 1923        Utgivningsmånad: Maj/Juni1

Tryckeri: Isaac Marcus' Boktr.-Aktiebolag Stockholm

Originalutgåva: The Secret Adversary 1922
Not.! Den brittiska originalutgåvan är även utgiven i ett särskilt band.
         Utgiven i USA senare samma år: Amerikanska utgåvan.

Översättare: Karin Jensen (född Lidforss 1866-1928)

Omslagstecknare/-makare: Ej angiven.

Bindning: Häftad.
Anm.! På främre omslaget satt ursprungligen en fastklistrad notis (se: bild fyra).
           En detaljerad beskrivning av bokens inlaga finner du här.

Storlek: 8:o

Pris: 5:75 kronor.

Sidantal: 311 sidor.

Huvudkaraktärer: Tommy och Tuppence Beresford.

Kommentar 1: Utgåvan förekommer även i en "variant": Förlagsstämplad.

Kommentar 2: En förteckning över senare tryckningar/upplagor finner du här.

 

1 Utgivningsdatum har EJ varit möjligt att belägga!
   Jfr. Bokannons i Dagens Nyheter (Upplaga B Nationaluppl.) den 7 juni 1923.