Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: Samvetskval

Förlag: Albert Bonniers Förlag

Tryckår: 1940        Utgivningsdatum: Okänt1.

Tryckeri: Alb. Bonniers boktryckeri Stockholm

Originalutgåva: Sad Cypress 1940 (Brittiska utgåvan)2
Not.! Utgiven i USA senare samma år: Amerikanska utgåvan
3.

Översättare: Einar Thermænius (1889-1955)

Omslagstecknare/-makare: Birger Lundquist (1910-1952)

Serie: Bonniers detektivromaner ("Pistolserien")

Bindning: Häftad.
Anm.! En detaljerad beskrivning över bokens inlaga finner du här.

Storlek: 8:o

Pris: 4:50 kronor.

Sidantal: 263 sidor.

Huvudkaraktär: Hercule Poirot

Kommentar: En förteckning över samtliga senare tryckningar/upplagor finner du här.

 

1 Ursprungligen publicerad i följetongsformat under titeln Mysteriet på Hunterbury 1940 (Svenska Dagbladet).

2 Den första brittiska publiceringen förekommer (möjligen till viss del) i följetongsformat; Sad Cypress 1940 (Daily Express).
   Originalutgåvan i bokform är även utgiven i en "särskild" exportutgåva.

3 Ursprungligen publicerad i följetongsformat; Sad Cypress 1939-1940 (Collier's. The National Weekly).