Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: Hur gåtan löstes

Förlag: Lars Hökerbergs Förlag

Tryckår: 1927        Utgivningsmånad: September1

Tryckeri: A.-B. F. Tilgmanns tryckeri Helsingfors

Originaltitel: The Murder of Roger Ackroyd 1926 (Brittiska utgåvan)2
Utgiven i USA senare samma år: Amerikanska utgåvan.

Översättare: Ej angiven.
Anm.! Torde dock vara densamma som i Schildtsutgåvan; M. Isberg.

Omslag: Ellen Edwards (1838-1934)

Bindning: Häftad.
Anm.! En detaljerad beskrivning över bokens inlaga finner du här.

Storlek: 8:o

Pris: 4:75 kronor

Sidantal: 301 sidor.

Huvudkaraktär: Hercule Poirot.

Kommentar: En förteckning över samtliga senare tryckningar/upplagor finner du här.

 

1 Den svenska originalpubliceringen förekommer i följetongsformat; Hur gåtan löstes 1927 (Svenska Dagbladet).
   (Bok-)utgåvan är först omnämnd i Svenska Dagbladet 29 september.

2 Ursprungligen publicerad i följetongsformat i Storbritannien under titeln Who Killed Ackroyd? 1925 (London Evening News).