Titel: En flicka kom till Bagdad

Förlag: Albert Bonniers Förlag

Tryckår: 1953        Tryckning: Tionde–elfte tusendet.

Tryckeri: Albert Bonniers Boktryckeri Stockholm

Originalutgåva: They Came to Baghdad 1951 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA senare samma år: Amerikanska utgåvan.

Översättning: Birgitta Hammar (1912-2011)

Omslagstecknare/-makare: Gunnar Brusewitz (1924-2004)

Serie: En thriller från Bonniers ("Den smygande mannen")

Bindning: Häftad.
Anm.! En detaljerad beskrivning över bokens inlaga finner du här.

Storlek: 202 x 139 millimeter.

Pris: 12:75 kronor.

Sidantal: 249 sidor.

Huvudkaraktär: Victoria Jones

Kommentar: (Bok-)utgåvan förekommer även i en "variant"; Förlagsstämplad.