Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: En flicka kom till Bagdad

Förlag: Albert Bonniers Förlag

Tryckår: 1966

Tryckeri: Alb. Bonniers Boktryckeri Stockholm

Originalutgåva: They Came to Baghdad 1951 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA senare samma år: Amerikanska utgåvan.

Översättning: Birgitta Hammar (1912-2011)

Omslagstecknare/-makare: Anna Scheele

Serie: Zebra Special Nummer 13

Bindning: Pocket.
Anm.! En detaljerad beskrivning över bokens inlaga finner du här.

Storlek: 180 x 110 millimeter.

Pris: 4:10 kronor (inkl. oms. 4:50 kronor)

Sidantal: 205 sidor.

Huvudkaraktär: Victoria Jones