Titel: Mordet i prästgården

Förlag: Bookmark
OBS! Fullständigt förlagsnamn - Bookmark Förlag - angivet först på titelsidans baksida.

Tryckår: 2023        Tryckning: Ny tryckning av upplagan från 2015

Tryckeri: Exakta Print AB, Malmö

Originalutgåva: The Murder at the Vicarage 1930 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA senare samma år: Amerikanska utgåvan.

Översättare: Vanja Lantz (1911-1992)

Omslag: Sara R. Acedo (1976-).

Bindning: Häftad.

Storlek: 190 x 135 millimeter.

ISBN: 978-91-88171-78-8

Pris: Okänt.

Sidantal: 296 sidor.

Huvudkaraktär: Jane Marple

 

DETALJBESKRIVNING:

Först i boken kommer smutstitelsidan med titeln i versaler. Smutstitelsidans baksida är blank och därefter följer titelsidan med författarnamnet (i autografformat) samt titeln och förlagsnamnet (Bookmark) i versaler. På titelsidans baksida återfinns författarnamnet i autografformat, förlagets logotyp och namn samt webadress, originalets titel, copyright 1930 respektive 2015 samt ytterligare information om rättighetsinnehavare, förlagsnamnet (Bookmark Förlag), förlagsorten, årtalet 2015, översättarens och omslagstecknarens namn, information om tryckning (Publit) samt ISBN-numret.

På nästföljande (opaginerade) sida följer en dekorerad solfjäder. Baksidan till förevarande sida är blank och därefter (på sidan sju) börjar boken med:
FÖRSTA KAPITLET

Texten slutar på den opaginerade sidan 296. På nästkommande - opaginerade sida - finns en förteckning över nio titlar i serien AGATHA CHRISTIE 125-ÅRSJUBILEUM TITLAR I NYÖVERSÄTTNING från Mordet på Orientexpressen till 4.50 från Paddington. På efterföljande sida (även den opaginerad) finns en förteckning över 18 titlar under rubriken AGATHA CHRISTIE TITLAR I URVAL från ABC-morden till Trick med speglar. Nästkommande sida är blank och på sista sidan i inlagan finns en QR-kod, logotyp som visar att pappret kommer från ansvarsfulla källor samt är miljömärkt. Dessutom förekommer ISBN-numret, tryckeriets namn, tryckorten, tryckåret, förlagsnamnet samt en streckkod med ISBN-numret.