Den hemlighetsfulle motståndaren

En detaljbeskrivning

 

FÖLJETONGEN:

I följetongsavsnitten är titeln angiven på följande vis:
   Den hemlighetsfulle
   MOTSTÅNDAREN


Kommentar: Följetongen är publicerad med sex spalter per avsnitt.
                      Nummer 44 i avsnittspaginering förekommer två gånger, vilket medför att det sista avsnittet är paginerat som nummer 59 (istället för 60).

 

TIDNINGEN:

I tidningshuvudet är tidningstiteln angiven på följande vis:
  
Västerviks-Tidningen
    Tidning för Västerviks stad och norra Kalmar län

I redaktionsrutan är (bland annat) följande uppgifter angivna:
   (1) Redaktör och ansvarig utgivare: ARNE LINDSTRÖM
   (2) Tryckeriets namn: C. O. EKBLAD & Co.