Mysteriet på Hunterbury

En detaljbeskrivning

 

FÖLJETONGEN:

I följetongsavsnitten är titeln angiven på följande vis:
   MYSTERIET
   på Hunterbury

 

TIDNINGEN:

I tidningshuvudet är tidningstiteln angiven på följande vis:
  
VÄSTERVIKS
   DEMOKRATEN

I redaktionsrutan är (bland annat) följande uppgifter angivna:
   (1) Tryckeriets namn: TIDN. ÖSTRA SMÅLANDS Tryckeri AB
   (2) Chefredaktör och ansvarig utgivare: SVEN PERSSON