Titel: Det stumma vittnet*

Publicerad i: Nyaste Kristianstadsbladet*

Tryckår: 1962        Utgivningsdatum: 7 juli till 26 september*

Nummer: Nr 154 till Nr 223        Editionsbeteckning: * I*

Tryckeri: Kristianstadsbladets tryckeri Kristianstad

Originalutgåva: Dumb Witness 1937 (Brittiska utgåvan)1
Utgiven i USA senare samma år under titeln Poirot Loses a Client.

Svensk originalutgåva: Det stumma vittnet 19612

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Olofson.

Översättare: Ej angiven.
Anm.! En detaljerad beskrivning över följetongen (och tidningen) finner du här.

Pris: 35 öre per tidningsnummer.

Antal avsnitt: 69 stycken enkelsidiga spaltföljetongsavsnitt med huvudsakligen sju spalter per avsnitt*.

Huvudkaraktär: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings)

 

* Läs detaljbeskrivning!

1 Ursprungligen publicerad i följetongsformat i USA under titeln Poirot Loses a Client 1936 (The Saturday Evening Post).
   Anm. (1)! Den första brittiska publiceringen förekommer i följetongsformat under titeln Mystery of Littlegreen House 1937 (Woman's Pictorial).
   Anm. (2)! Den brittiska originalutgåvan är även utgiven i en "särskild" exportutgåva.

2 Ursprungligen publicerad i följetongsformat under titeln Hunden med bollen 1938 (Svenska Dagbladet).