Titel: Äventyret på Hunterbury*

Publicerad i: Västerviks-Tidningen. Tidning för Västerviks stad och norra Kalmar län*

Tryckår: 1948-1949        Utgivningsdatum: 23 december 1948 till 28 februari 19491.

Nummer: Nr 296 till Nr 48

Tryckeri: AB C. O. Ekblad & Co. Västervik*

Originalutgåva: Sad Cypress 1940 (Brittiska utgåvan)2
Not.! Utgiven i USA senare samma år: Amerikanska utgåvan
3.

Svensk originalutgåva: Samvetskval 1940 (Bonniers detektivromaner)

Redaktör och ansvarig utgivare: Arne Lindström*

Översättare: Ej angiven.

Bindning: Klamrade.
Anm.! En detaljerad beskrivning av publiceringen finner du här.

Pris: 20 öre per tidningsnummer

Antal avsnitt: 55 avsnitt*.

Huvudkaraktär: Hercule Poirot

 

* Läs detaljbeskrivning!

1 Ursprunglig publicering; Mysteriet på Hunterbury 1940 (Svenska Dagbladet).

2 Den första brittiska publiceringen förekommer (möjligen till viss del) i följetongsformat; Sad Cypress 1940 (Daily Express).
   Originalutgåvan i bokform är även utgiven i en "särskild" exportutgåva.

3 Ursprungligen publicerad i följetongsformat; Sad Cypress 1939-1940 (Collier's. The National Weekly).