Titel: Dolken från Tunis*

Publicerad i: Västerviks-Tidningen. Tidning för Västerviks stad och norra Kalmar län*

Tryckår: 1950        Utgivningsdatum: 9 oktober till 20 december1.

Nummer: Nr 233 till Nr 296

Tryckeri: AB C. O. Ekblad & Co. Västervik*

Originalutgåva: The Murder of Roger Ackroyd 1926 (Brittiska utgåvan)2
Not.! Utgiven i USA senare samma år: Amerikanska utgåvan.

Svensk originalutgåva: Hur gåtan löstes 1927 (Holger Schildts Förlag)3
Not.! Den första svenska bokutgåvan är utgiven i en delupplaga senare samma år av Lars Hökerbergs Förlag.

Redaktör och ansvarig utgivare: Arne Lindström*

Översättare: Ej angiven.

Bindning: Klamrade.
Anm.! En detaljerad beskrivning av publiceringen finner du här.

Pris: 20 öre per tidningsnummer*.

Avsnitt: 63 avsnitt*.

Huvudkaraktär: Hercule Poirot

 

* Läs detaljbeskrivning!

1 Ursprunglig publicering; Hur gåtan löstes 1927 (Svenska Dagbladet).

2 Ursprungligen publicerad i följetongsformat under titeln Who Killed Ackroyd? 1925 (London Evening News).

3 En senare utgåva är utgiven under titeln Dolken från Tunis (1940) och i ny översättning under samma titel (1964).