Titel: The Agatha Christie Centenary

Författare: Lynn Underwood (red)

Förlag: Belgrave Publishing Ltd u.å.

ISBN: 0-00-637675-4

Pris: £4.50

Sidantal: 99