Titel: Augiasstallet

Förlag: All Världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning

Tryckår: 1951 (Sjunde årgången)

Nummer: 8 (Augusti)

Tryckeri: Åhlén & Åkerlunds Boktryckeri, Stockholm

Originalets titel: The Augean Stables
Första bokpubliceringen: The Labours of Hercules (Storbritannien) och The Labours of Hercules (USA).

Översättare: Britte-Marie Wendbladh

Ansvarig utgivare och redaktör: Karl Johan Rådström

Omslag: Erik Prytz

Illustratör: Gunnar Brusewitz

Pris: 85 öre

Sidantal: 12 (På sidorna 593-604, hela tidskriften är på sidorna 561-640)

Problemlösare: Hercule Poirot

 

 

Novellen även publicerad som:

Herkules rengör Augias-stallet 1940 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 15 Juni)

Augias' stall 1949 (Herkules' storverk, Bonniers detektivromaner)

Augias' stall 1971 (Herkules första storverk, Zebra-bok nummer 281)

Augias' stall 2001 (Herkules' storverk, Bonniers kriminalklassiker, förord av Per Olaisen)