Titel: Den blå pelargonen

Ingår i: Kvinnans list. En deckarantologi

Författare (redaktör): Jan Broberg

Förlag: En bok för alla

Tryckår: 1997

Tryckeri: Nørhaven Rotation, Viborg, Danmark

Novellens originaltitel: The Blue Geranium
Första bokpubliceringen: The Thirteen Problems (Brittiska utgåvan) och The Tuesday Club Murders (Amerikanska utgåvan).

Omslag: BokMakarna Bohman & Dahlström

Bindning: Pocket

Storlek: 175 x 106 millimeter.

ISBN: 91-7448-952-6

ISSN: 99-0130108-4

Pris: 28 kronor

Sidantal: Novellen är på sidorna 10-27

Problemlösare: Jane Marple

 

 

Novellen även publicerad som:

Den blå pelargonian 1933 (Dagens Nyheter 12 Februari)

Blå geranium 1943 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 18 September)

Den blå pelargonen 1976 (Husmodern nummer 29-30)

Den blå geranien 1977 (Damen med slöjan (Läsexemplar))

Den blå geranien 1977 (Damen med slöjan)

Den blå geranien 1990 (Miss Marples mysterier (Recensionsexemplar))

Den blå geranien 1990 (Miss Marples mysterier)

 

 

Senare upplagor av denna titel:

Detta är den enda upplagan av denna titel.