Titel: Klockan K

Förlag: Albert Bonniers Förlag

Tryckår: 1945

Tryckeri: Alb. Bonniers Boktryckeri Stockholm

Originaltitel: Towards Zero 1944 (Amerikanska utgåvan) och Towards Zero 1944 (Brittiska utgåvan)

Översättare: Einar Thermænius (1889-1955)

Omslag: Mark Sylwan

Serie: Bonniers detektivromaner

Bindning: Häftad. Triangelstämplad på bakre omslaget.

Storlek: 8:o

Pris: 5:75

Sidantal: 251

Problemlösare: Kommissarie Battle

Kommentar: Boken har även publicerats som följetong, När tiden inne slår blixten ner 1944-1945 (Vestmanlands Läns Tidning).

 

DETALJER: Först kommer smutstitelsidan med titeln, baksidan är blank. Därefter kommer titelsidan med titeln, författarnamnet, förlagsstaden och förlagsnamnet. På titelsidans baksida står översättarens namn, originalets titel, tryckeriets namn, tryckeristaden samt årtalet.

På nästkommande sida (sidan fem) börjar boken med PROLOG: DEN 19 NOVEMBER

Texten slutar på sidan 250, på sidan 251 finns en innehållsförteckning och baksidan är blank.

 

Senare upplagor av denna titel:

Klockan K 1945 (Bonniers detektivromaner (4 tusendet))

Klockan K 1945 (Bonniers detektivromaner (5 tusendet))

Klockan K 1945 (Bonniers detektivromaner (6 tusendet))

Klockan K 1945 (Bonniers detektivromaner (6 tusendet) (Triangelstämplad))

Klockan K 1945 (Bonniers detektivromaner (7 tusendet))

Klockan K 1945 (Bonniers detektivromaner (8 tusendet))

Klockan K 1945 (Bonniers detektivromaner (8 tusendet) (Triangelstämplad))

Klockan K 1959 (Zebra-bok nummer 91)

Klockan K 1966 (Zebra Special nummer 16)

Klockan K 1968 (Delfinserien nummer 289 (Första upplagan))

Klockan K 1970 (Delfinserien nummer 289 (Andra upplagan))

Klockan K 1974 (Delfinserien nummer 289 (Tredje upplagan))

Klockan K 1984 (Underhållningsbokklubben (Första tryckningen))

Klockan K 1985 (Underhållningsbokklubben (Andra tryckningen)) 

Klockan K 1987 (Bonnierpocket)

Klockan K 2006 (Talbok, CD-R)

Klockan K 2020 (Ljudbok)