Titel: Klockorna

Förlag: Schildts Förlag

Tryckår: 1964

Tryckeri: Alb. Bonniers boktryckeri Stockholm

Originaltitel: The Clocks 1963 (Brittiska utgåvan) och The Clocks 1964 (Amerikanska utgåvan)

Översättare: Torsten Blomkvist (1912-1967)

Omslag: Per Beckman

Bindning: Häftad.

Storlek: 211 x 132 millimeter.

Pris: 10:60 Nmk

Sidantal: 210

Problemlösare: Hercule Poirot

Kommentar: Boken har även publicerats som följetong, Klockorna 1964.

 

DETALJER: Först kommer smutstitelsidan med titeln, baksidan är blank. Därefter kommer titelsidan med författarnamnet, titeln, ordet detektivroman samt förlagsnamnet. På titelsidans baksida står översättarens namn, originalets titel, copyright, tryckeristaden, tryckeriets namn samt årtalet

Därefter börjar boken på sidan fem med PROLOG

Texten slutar på sidan 210 och på sidan 211 finns en förteckning över tidigare verk av Agatha Christie från och med En dos stryknin 1929 till och med Spegeln sprack från kant till kant 1963 och till sist kommer en blank sida.

 

 

Senare upplagor av denna titel:

Klockorna 1966 (Zebra-bok nummer 204)