Titel: Morbror Mathews testamente

Förlag: Allers Förlag AB

Publicerad i: Hemmets Veckotidning

Tryckår: 1998

Nummer: 34 (11-17 augusti)

Tryckeri: Aller Tryck AB, Helsingborg

Originalets titel: Strange Jest
Första bokpubliceringen: Three Blind Mice and Other Stories (Amerikanska utgåvan) och Miss Marple's 6 Final Cases and Two Other Stories (Brittiska utgåvan).

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Ulla Lagerblad

Översättare: Gunilla Åkeson

Illustrationer: IBL

Pris: 20 kronor inkl moms (FMK 19)

Sidantal: 4 (På sidorna 73-76, hela tidningen är på 127 sidor)

Problemlösare: Jane Marple