Titel: Mysteriernas mästare - En jämförande studie mellan tre manliga detektiver och deras likheter och olikheter

Förlag: Växjö Universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora, C-uppsats 10p, LIC 160

Författare: Elin Gustavsson

Handledare: Kristin Järvstad

Tryckår: 20060530

Tryckeri: ?

Bindning: ?

Storlek: ?

Sidantal: 25