Här nedan följer en förteckning över alla publiceringar i Skövde Nyheter

 

Skövde Nyheter:

1980-talet:

1982 - Datum okända: Miss Marples sista fall 1982 (Skövde Nyheter)