Titel: Synen i spegeln: En underlig historia

Förlag: ?

Tryckår: ?

Tryckeri: ?

Originaltitel: In a Glass Darkly
Första bokpubliceringen: The Regatta Mystery and Other Stories (USA) och  Miss Marple's 6 Final Cases and Two Other Stories (Storbritannien).

Översättare: Inger Reimers

Illustrationer: ?

Pris: ?

Sidantal: 3

Problemlösare: Ingen i den här novellen.

Kommentar: Den här novellen i kopian av Julpost från 1955 finns endast i 25 exemplar.

 

 

Novellen även publicerad som:

Spegelbilden 1937 (Vårt Hem nummer 50)

Synen i spegeln: En underlig historia 1955 (Julpost (Provexemplar))

Synen i spegeln: En underlig historia 1955 (Julpost 1955)

Såsom i en spegel 1982 (Flickan på tåget och andra mysterier, recensionsexemplar)

Såsom i en spegel 1982 (Flickan på tåget och andra mysterier)