Titel: Mord per korrespondens

Förlag: Albert Bonniers Förlag

Tryckår: 1944

Tryckeri: Alb. Bonniers Boktryckeri Stockholm

Originaltitel: The Moving Finger 1942 (Amerikanska utgåvan) och The Moving Finger 1943 (Brittiska utgåvan)

Översättare: Einar Thermænius (1889-1955)

Omslag: Mark Sylwan

Serie: Bonniers detektivromaner

Bindning: Häftad. Inlagan är tryckt på två olika sorters papper (sidorna 209-240 är tryckta på vitt papper medan övriga sidor är av en brunare papperskvalité).

Storlek: 8:o

Pris: 5:75

Sidantal: 247

Problemlösare: Jane Marple

Kommentar: Boken har även publicerats som följetong, De anonyma breven 1958/59 (Svensk Damtidning).

 

DETALJER: Först kommer smutstitelsidan med titeln och författarnamnet, baksidan är blank. Därefter kommer titelsidan med titeln, författarnamnet, översättarens namn, förlagsstaden och förlagsnamnet. På titelsidans baksida originalets titel, tryckeriets namn, tryckeristaden samt årtalet.

På nästkommande sida (sidan fem) börjar boken med FÖRSTA KAPITLET 1

Texten slutar på sidan 247 och baksidan är blank.

 

Senare upplagor av denna titel:

Mord per korrespondens 1944 (Bonniers detektivromaner (4 tusendet))

Mord per korrespondens 1944 (Bonniers detektivromaner (4 tusendet) (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 1-128))

Mord per korrespondens 1944 (Bonniers detektivromaner (5 tusendet))

Mord per korrespondens 1944 (Bonniers detektivromaner (5 tusendet) (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 1-128))

Mord per korrespondens 1944 (Bonniers detektivromaner (5 tusendet) (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 129-160 och 193-246))

Mord per korrespondens 1951 (Trumf-serien (Häftad))

Mord per korrespondens 1951 (Trumf-serien (Inbunden))

Mord per korrespondens 1964 (Zebra-bok nummer 187)

Mord per korrespondens 1973 (1/10 tusendet)

Mord per korrespondens 1973 (1/10 tusendet) (Förlagsgåva)

Mord per korrespondens 1975 (11/19 tusendet)

Mord per korrespondens 1984 (Stora Romanklubben)

Mord per korrespondens 1984 (Stora Romanklubben (Extratryckt kapitlets nummer samt Christie Mord per korrespondens på den sida där varje kapitel börjar))

Mord per korrespondens 1984 (Stora Romanklubben (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 21-44))

Mord per korrespondens 1984 (Stora Romanklubben (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 21-44, 93-148 och 221-244))

Mord per korrespondens 1984 (Stora Romanklubben (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 45-92 och 173-220))

Mord per korrespondens 1984 (Stora Romanklubben (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 93-116))

Mord per korrespondens 1984 (Stora Romanklubben (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 117-132))

Mord per korrespondens 1984 (Stora Romanklubben (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 117-132 och 221-224))

Mord per korrespondens 1984 (Stora Romanklubben (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 133-148))

Mord per korrespondens 1984 (Stora Romanklubben (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 149-172))

Mord per korrespondens 1984 (Stora Romanklubben (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 221-244))

Mord per korrespondens 1984 (Stora Romanklubben (Inlagan tryckt på två olika sorters papper, 245-259))

Mord per korrespondens 1988

Mord per korresondens 2007 (Talbok, CD-R)

Mord per korrespondens 2021 (Ljudbok)