Bokutgåvor

1920-talet

 

1923:

Den hemlighetsfulle motståndaren 1923*
Utöver ordinarie utgåva existerar även ett (förmodat) Förhandsexemplar.

 

1924:

Vem var den skyldige? 1924

 

1927:

Hur gåtan löstes 1927 (Holger Schildts Förlag)**
Detektivromanen är även utgiven i en delupplaga senare samma år av Lars Hökerbergs Förlag.

 

1929:

En dos stryknin 1929 (De bästa detektivromanerna - Bildomslag i färg)
Detektivromanen är även utgiven i ett - senare tryckt - variantomslag utan seriebeteckning: Bildomslag i svartvitt.
Dessutom förekommer information om ytterligare en variant utan seriebeteckning: Textomslag.

De fyra 1929 (Bonniers billighetsserie - Bildomslag i färg)***
Detektivromanen är även utgiven i ett variantomslag (utan seriebeteckning):
Bildomslag i svartvitt.
Dessutom förekommer information om ytterligare en variant utan seriebeteckning: Textomslag.

 

* Även utgiven under titeln Den hemlighetsfulla motståndaren (1989).

** Utgiven under titeln Dolken från Tunis (1940).

*** Utgiven under titeln De fyra stora (1969).