I förevarande index presenterar jag länkar till samtliga noveller Agatha Christie publicerat på svenska.

 

A:

Affären Geoffrey Denman:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Affären Geoffrey Denman 1928 (Stockholms-Tidningen 17 Juni)

Alltid på en tisdag:     se Noveller Noveller i antologier:

Alltid på en tisdag 1979 (Månadsdeckaren nummer 221)

Ambassadörens stövlar:     se Svenska original 2010-talet (gäller den förstnämnda):

Par i brott 2015

Kommentar: Finns även (senare) utgiven som E-bok, Punktskriftsbok respektive Talbok.

Andra gonggongen:     se Svenska original 1990-talet (gäller den förstnämnda) alternativt Noveller Noveller som ljudböcker (gäller den sistnämnda):

Gul iris och andra mysterier 1992

Andra gonggongen 2018 (Ljudbok)

Kommentar: Gul iris och andra mysterier finns även senare utgiven som Punktskriftsbok respektive Talbok.

Andra gonggongslaget:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Andra gonggongslaget 1932 (Vårt Hem nummer 32)

Astartes altare:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Astartes altare 1928 (Allers nummer 18)

Astartes tempel:     se Svenska original 1990-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter (gäller nummer tre och fyra):

1. Miss Marples mysterier 1990 (Recensionsexemplar)

2. Miss Marples mysterier 1990

3. Astartes tempel 1943 (Göteborgs- Handels och Sjöfartstidning 10 Juli)

4. Astartes tempel 1963 (Lektyr nummer 24)

Kommentar: Miss Marples mysterier finns även senare utgiven som Punktskriftsbok respektive Talbok.

Astartetemplet i skogsdungen:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Astartetemplet i skogsdungen 1928 (Stockholms-Tidningen 29 April)

Asyl:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Asyl 1963 (Lektyr nummer 21)

Att lura kungen:     se Svenska original 2010-talet:

Par i brott 2015

Kommentar: Finns även (senare) utgiven som E-bok, Punktskriftsbok respektive Talbok.

Augias' stall:     se Svenska original 1940-talet:

Herkules' storverk 1949 (Bonniers detektivromaner)

Herkules' storverk 1949 (Bonniers detektivromaner (Triangelstämplad))

Kommentar: Finns även senare utgiven som E-bok respektive Talbok.

Augiasstallet:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Augiasstallet 1951 (All världens berättare. Tidskriften för litterär underhållning nummer 8)

Augiasstallet 1976 (Aftonbladet 25 Januari (Söndagsbilagan))

 

B:

Bagdadkistans hemlighet:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Bagdadkistans hemlighet 1932 (Hemmets Veckotidning nummer 17)

Barnramsa:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Barnramsa 1943 (Hemmets Journal nummer 38)

Blindbock:     se Svenska original 2010-talet:

Par i brott 2015

Kommentar: Finns även (senare) utgiven som E-bok, Punktskriftsbok respektive Talbok.

Blodet på stenläggningen:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Blodet på stenläggningen 1943 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 21 Augusti)

Blodet på trottoaren:     se Svenska original 1980-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Svenska original 1990-talet (gäller nummer tre och fyra) alternativt Noveller Noveller i tidningar (gäller nummer fem) alternativt Noveller Noveller i antologier (gäller nummer sex och sju):

1. Damen i den röda klänningen 1980 (Recensionsexemplar)

2. Damen i den röda klänningen 1980

3. Miss Marples mysterier 1990 (Recensionsexemplar)

4. Miss Marples mysterier 1990

5. Blodet på trottoaren 1990 (Vi nummer 15)

6. Blodet på trottoaren 1992

7. Blodet på trottoaren 1999

Kommentar: Damen i den röda klänningen finns även senare utgiven som Talbok medan Miss Marples mysterier finns som både Punktskriftsbok och  Talbok.

Blodfläckarna på stenläggningen:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Blodfläckarna på stenläggningen. Ur Tisdagsklubbens problem 1932 (Dagens Nyheter 27 November (Söndagsbilagan))

Blodfläcken på trappstenen:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Blodfläcken på trappstenen 1928 (Stockholms-Tidningen 18 Mars)

Blunts briljanta detektiver:    se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:    

Blunts briljanta detektiver 1929 (Dagens Nyheter 15 December (Söndagsbilagan))

Blå geranium:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Blå geranium 1943 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 18 September)

Brottsligt band:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Brottsligt band 1979 (Husmodern nummer 25)

 

C:

Chokladasken:     se Svenska original 1980-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Svenska original 1990-talet (gäller nummer tre och fyra) alternativt Noveller Noveller som ljudböcker (gäller nummer sju):

1. Åklagarens vittne och andra noveller 1985 (Recensionsexemplar)

2. Åklagarens vittne och andra noveller 1985

3. Poirots problem 1990 (Recensionsexemplar)

4. Poirots problem 1990

5. Chokladasken 2019 (Ljudbok)

Kommentar: Åklagarens vittne och andra noveller finns även senare utgiven som Talbok medan Poirots problem finns som både Ljudbok och Talbok.

Crime in Cabin 66:     se Brittiska original "Krigshäftena":

Problem at Pollensa Bay and Christmas Adventure 1943 (Brittisk utgåva)

The Mystery of the Baghdad Chest 1943 (Brittisk utgåva)

The Mystery of the Crime in Cabin 66 1943 (Brittisk utgåva)

The Veiled Lady and The Mystery of the Baghdad Chest 1944 (Brittisk utgåva)

 

D:

Damen i den röda klänningen:     se Svenska original 1980-talet:

Damen i den röda klänningen 1980 (Recensionsexemplar)

Damen i den röda klänningen 1980

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok.

Damen med slöjan:     se Svenska original 1970-talet (gäller nummer ett till tre) alternativt Svenska original 1990-talet (gäller nummer fyra och fem) alternativt Noveller Noveller i antologier(gäller nummer sex) alternativt Noveller Noveller som ljudböcker (gäller nummer nio):

1. Damen med slöjan 1977 (Läsexemplar)

2. Damen med slöjan 1977 (Recensionsexemplar)

3. Damen med slöjan 1977

4. Poirots problem 1990 (Recensionsexemplar)

5. Poirots problem 1990

6. Damen med slöjan 2002

7. Damen med slöjan 2018 (Ljudbok)

Kommentar: Damen med slöjan (1977) finns även senare utgiven som Talbok medan Poirots problem finns som både Ljudbok och Talbok.

De båda utpresserskorna:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

De båda utpresserskorna 1940 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 20 April)

De fyra misstänkta:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter (gäller den förstnämnda) alternativt Svenska original 1970-talet (gäller nummer två till fyra) alternativt Svenska oriignal 1990-talet (gäller nummer fem och sex):

1. De fyra misstänkta 1943 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 2 Oktober)

2. Damen med slöjan 1977 (Läsexemplar)

3. Damen med slöjan 1977 (Recensionsexemplar)

4. Damen med slöjan 1977

5. Miss Marples mysterier 1990 (Recensionsexemplar)

6. Miss Marples mysterier 1990

Kommentar: Damen med slöjan finns även senare utgiven som Talbok medan Miss Marples mysterier finns som både Punktskriftsbok och Talbok.

Den andra gurkans hemlighet. Mr Eastwoods sällsamma äventyr:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Den andra gurkans hemlighet. Mr Eastwoods sällsamma äventyr 1937 (Stockholms-Tidningen 5 December)

Den beslöjade damen:     se Noveller Noveller i antologier:

Den beslöjade damen 1972 (Wahlströms Juryböcker nummer 54)

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok.

Den billiga våningen:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Den billiga våningen 1931 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 25 April)

Den blodtörstige fästmannen:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Den blodtörstige fästmannen 1940 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 26 Oktober)

Den blå geranien:     se Svenska original 1970-talet (gäller nummer ett till tre) alternativt Svenska original 1990-talet (gäller nummer fyra och fem):

1. Damen med slöjan 1977 (Läsexemplar)

2. Damen med slöjan 1977 (Recensionsexemplar)

3. Damen med slöjan 1977

4. Miss Marples mysterier 1990 (Recensionsexemplar)

5. Miss Marples mysterier 1990

Kommentar: Damen med slöjan finns även senare utgiven som Talbok. Miss Marples mysterier finns som både Punktskriftsbok och Talbok.

Den blå krukan:     se Svenska original 1980-talet:

Flickan på tåget och andra mysterier 1982 (Recensionsexemplar)

Flickan på tåget och andra mysterier 1982

Kommentar: Finns även senare utgiven som Punktskriftsbok respektive Talbok.

Den blå pelargonen:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter (gäller den förstnämnda) alternativt Noveller Noveller i antologier (gäller nummer två) alternativt Noveller Novellix (gäller nummer tre till sex):

1. Den blå pelargonen 1976 (Husmodern nummer 29-30)

2. Den blå pelargonen 1997 (En bok för alla)

3. Agatha Christie noveller 2015 (Novellix)

4. Den blå pelargonen 2015 (En novell från Novellix 68)

5. Den blå pelargonen 2015 (E-bok)

6. Agatha Christie Te & Noveller Med smak av spänning 2020

Kommentar: Den blå pelargonen 1997 finns även senare utgiven som Talbok.

Den blå pelargonian:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Den blå pelargonian 1933 (Dagens Nyheter 12 Februari (Söndagsbilagan))

Den dubbla ledtråden:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Den dubbla ledtråden 1963 (Lektyr nummer 44)

Den dödande örten:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Den dödande örten 1943 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 16 Oktober)

Den döde harlekinen:     se Svenska original 1980-talet:

Den mystiske Mr Quin 1984 (Albert Bonniers Förlag (Recensionsexemplar))

Den mystiske Mr Quin 1984 (Albert Bonniers Förlag)

Den mystiske Mr Quin 1984 (Schildts Förlag)

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok.

Den ensamme lille guden:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Den ensamme lille guden 1926 (Allers nummer 47)

Den fjärde mannen:     se Svenska original 1980-talet:

Flickan på tåget och andra mysterier 1982 (Recensionsexemplar)

Flickan på tåget och andra mysterier 1982

Kommentar: Finns även senare utgiven som Punktskriftsbok respektive Talbok.

Den försvunna damen:      se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter (gäller den förstnämnda) alternativt Svenska original 1980-talet (gäller nummer två och tre):

1. Den försvunna damen 1930 (Dagens Nyheter 12 Januari (Söndagsbilagan))

2. Åklagarens vittne och andra noveller 1985 (Recensionsexemplar)

3. Åklagarens vittne och andra noveller 1985

Kommentar: Åklagarens vittne och andra noveller finns ävenn senare utgiven som Talbok.

Den försvunna gruvan:     se Svenska original 1990-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Noveller Noveller som ljudböcker (gäller nummer tre):

1. Poirots problem 1990 (Recensionsexemplar)

2. Poirots problem 1990

3. Den försvunna gruvan 2018 (Ljudbok)

Kommentar: Poirots problem finns även senare utgiven som Ljudbok respektive Talbok.

Den försvunna kokerskan:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter (gäller den förstnämnda) alternativt Noveller Noveller i antologier (gäller nummer tre):

1. Den försvunna kokerskan 1948 (OBS! nummer 14)

2. Den försvunna kokerskan 1960 (Omnibusböckerna 2) (Häftad)

3. Den försvunna kokerskan 1960 (Omnibusböckerna 2) (Inbunden med skyddsomslag))

Den försvunna portnyckeln:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Den försvunna portnyckeln 1942 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 19 December)

Den försvunne brudgummen:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Den försvunne brudgumman 1930 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 8 November)

Den hemlighetsfulle Mr Quin gör sin entré:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Den hemlighetsfulle Mr Quin gör sin entré 1930 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1 November)

Den kerynitiska hinden:     se Svenska original 1940-talet:

Herkules' storverk 1949 (Bonniers detektivromaner)

Herkules' storverk 1949 (Bonniers detektivromaner (Triangelstämplad))

Kommentar: Finns även senare utgiven som E-bok respektive Talbok.

Den kidnappade pojken:     se Svenska original 1990-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Noveller Noveller som ljudböcker (gäller nummer tre):

1. Poirots problem 1990 (Recensionsexemplar)

2. Poirots problem 1990

3. Den kidnappade pojken 2018 (Ljudbok)

Kommentar: Poirots problem finns även senare utgiven som Ljudbok respektive Talbok.

Den kidnappade premiärministern:     se Svenska original 1970-talet:

Poirots små grå celler 1974 (Delfinserien nummer 506) (Recensionsexemplar)

Poirots små grå celler 1974 (Delfinserien nummer 506)

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok.

Den kretiska tjuren:     se Svenska original 1940-talet:

Herkules' storverk 1949 (Bonniers detektivromaner)

Herkules' storverk 1949 (Bonniers detektivromaner (Triangelstämplad))

Kommentar: Finns även senare utgiven som E-bok respektive Talbok.

Den lerneiska hydran:     se Svenska original 1940-talet:

Herkules' storverk 1949 (Bonniers detektivromaner)

Herkules' storverk 1949 (Bonniers detektivromaner (Triangelstämplad))

Kommentar: Finns även senare utgiven som E-bok respektive Talbok.

Den medelålders hustrun:     se Svenska original 1980-talet:

Flickan på tåget och andra mysterier 1982 (Recensionsexemplar)

Flickan på tåget och andra mysterier 1982

Kommentar: Finns även senare utgiven som Punktskriftsbok respektive Talbok.

Den missbelåtne militären:     se Svenska original 1980-talet:

Flickan på tåget och andra mysterier 1982 (Recensionsexemplar)

Flickan på tåget och andra mysterier 1982

Kommentar: Finns även senare utgiven som Punktskriftsbok respektive Talbok.

Den mystiska inbrottsstölden:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Den mystiska inbrottsstölden 1943 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 23 Oktober)

Den mystiske främlingen:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Den mystiske främlingen 1930 (Dagens Nyheter 5 Januari (Söndagsbilagan))

Den mångfärgade teservisen:     se Svenska original 1990-talet (gäller den förstnämnda) alternativt Noveller Noveller som ljudböcker (gäller den sistnämnda):

Gul iris och andra mysterier 1992

Den mångfärgade teservisen 2018 (Ljudbok)

Kommentar: Gul iris och andra mysterier finns även senare utgiven som Punktskriftsbok respektive Talbok.

Den osynlige fienden:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Den osynlige fienden 1940 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 16 Mars)

Den röda signalen:     se Svenska original 1980-talet:

Flickan på tåget och andra mysterier 1982 (Recensionsexemplar)

Flickan på tåget och andra mysterier 1982

Kommentar: Finns även senare utgiven som Punktskriftsbok respektive Talbok.

Den sista seansen:     se Noveller Noveller i tidningar och tidskrifter (gäller den förstnämnda) alternativt Noveller Noveller i antologier(gäller den sistnämnda):

Den sista seansen 1964 (Min Värld nummer 39)

Den sista seansen 1983 (Bra Spänning)   

Den skära pärlan:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Den skära pärlan 1929 (Dagens Nyheter 29 December (Söndagsbilagan))

Den smygande dödens hus:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Den smygande dödens hus 1930 (Dagens Nyheter 23 Februari (Söndagsbilagan))

Den stora obligationsstölden:     se Svenska original 1970-talet:

Poirots små grå celler 1974 (Delfinserien nummer 506) (Recensionsexemplar)

Poirots små grå celler 1974 (Delfinserien nummer 506)

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok.

Den ödesdigra måltiden:     se Svenska original 1960-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter (gäller nummer tre) alternativt Noveller Noveller som ljudböcker (gäller nummer fyra):

Äventyret med julpuddingen och andra detektivnoveller 1961

Äventyret med julpuddingen och andra detektivnoveller 1961 (Läsecirkelsexemplar)

Den ödesdigra måltiden 1976 (GT Söndagstidningen 15-22 Augusti)

Den ödesdigra måltiden 2019 (Ljudbok)

Kommentar: Äventyret med julpuddingen och andra detektivnoveller finns även senare utgiven som Talbok.

De stymfaliska fåglarna:     se Svenska original 1940-talet:

Herkules' storverk 1949 (Bonniers detektivromaner)

Herkules' storverk 1949 (Bonniers detektivromaner (Triangelstämplad))

Kommentar: Finns även senare utgiven som E-bok respektive Talbok.

Det arkadiska rådjuret:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Det arkadiska rådjuret 1959 (Thrillermagasinet. Urval av världens bästa deckare nummer 2)

Det blå kuvertet:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Det blå kuvertet 1929 (Stockholms-Tidningen 10 Februari) 

Det erymanthiska vildsvinet:     se Svenska original 1940-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Noveller Noveller i antologier (gäller nummer tre):

1. Herkules' storverk 1949 (Bonniers detektivromaner)

2. Herkules' storverk 1949 (Bonniers detektivromaner (Triangelstämplad))

3. Det erymanthiska vildsvinet 1986 (Svensklärarserien nummer 197)

Kommentar: Herkules' storverk finns även senare utgiven som E-bok respektive Talbok.

Det försvunna testamentet:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Det försvunna testamentet 1931 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 20 Juni)

Det försvunna testamentet. Ur Tisdagsklubbens problem 1933 (Dagens Nyheter 15 Januari (Söndagsbilagan))

Det mystiska fallet Eliza:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Det mystiska fallet Eliza 1945 (Levande livet nummer 18)

Det nemeiska lejonet:     se Svenska original 1940-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Noveller Noveller i tidningar (gäller nummer tre):

1. Herkules' storverk 1949 (Bonniers detektivromaner)

2. Herkules' storverk 1949 (Bonniers detektivromaner (Triangelstämplad))

3. Det nemeiska lejonet 1949 (Husmodern nummer 31-32)

Kommentar: Herkules' storverk finns även senare utgiven som E-bok respektive Talbok.

Det svårspräckta alibit:     se Svenska original 1980-talet:

Damen i den röda klänningen 1980 (Recensionsexemplar)

Damen i den röda klänningen 1980

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok.

De två ledtrådarna:     se Svenska original 1990-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Noveller Noveller som ljudböcker (gäller nummer tre):

1. Poirots problem 1990 (Recensionsexemplar)

2. Poirots problem 1990

3. De två ledtrådarna 2018 (Ljudbok)

Kommentar: Poirots problem finns även senare utgiven som Ljudbok respektive Talbok.

Det "övernaturliga" mordet:     se Noveller Noveller i antologier (gäller de två förstnämnda) alternativt Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter (gäller nummer tre):

1. Det "övernaturliga" mordet 1973 (Häftad)

2. Det "övernaturliga" mordet 1973 (Inbunden)

3. Det "övernaturliga" mordet 1973 (Femina nummer 42)

Diomedes' hästar:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter (gäller den förstnämnda) alternativt Svenska original 1940-talet (gäller nummer två och tre) alternativt Noveller Novellix (gäller nummer fyra till sju):

1. Diomedes' hästar 1942 (Hemmets Veckotidning nummer 29)

2. Herkules' storverk 1949 (Bonniers detektivromaner)

3. Herkules' storverk 1949 (Bonniers detektivromaner (Triangelstämplad))

4. Agatha Christie noveller 2015 (Novellix)

5. Diomedes hästar 2015 (En novell från Novellix 70)

6. Diomedes hästar 2015 (E-bok)

7. Agatha Christie Te & Noveller Med smak av spänning 2020

Kommentar: Herkules' storverk finns även senare utgiven som E-bok respektive Talbok.

Drama i Villa Näktergal:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Drama i Villa Näktergal 1942 (Jules Verne Magasinet (Veckans äventyr) nummer 24)

Drunknad:     se Noveller Noveller i tidningar:

Drunknad 1943 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 30 Oktober)

Drömmen:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter (gäller nummer ett och fyra) alternativt Svenska original 1960-talet (gäller nummer två och tre) alternativt Noveller Noveller som ljudböcker (gäller nummer fem):

1. Drömmen 1938 (Vårt Hem nummer 5)

2. Äventyret med julpuddingen och andra detektivnoveller 1961

3. Äventyret med julpuddingen och andra detektivnoveller 1961 (Läsecirkelsexemplar)

4. Drömmen 1976 (GT Söndagstidningen 29 Augusti-12 September)

5. Drömmen 2018 (Ljudbok)

Kommentar: Äventyret med julpuddingen och andra detektivnoveller finns även senare utgiven som Talbok.

Dubbel skuld:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Dubbel skuld 1998 (Hemmets Veckotidning nummer 31)

Döden i floden:     se Svenska original 1990-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Noveller Novellix (gäller nummer tre till sex):

1. Miss Marples mysterier 1990 (Recensionsexemplar)

2. Miss Marples mysterier 1990

3. Agatha Christie noveller 2015 (Novellix)

4. Döden i floden 2015 (En novell från Novellix 69)

5. Döden i floden 2015 (E-bok)

6. Agatha Christie Te & Noveller Med smak av spänning 2020

Kommentar: Miss Marples mysterier finns även senare utgiven som Punktskriftsbok respektive Talbok.

Döden i herrgården:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Döden i herrgården 2007 (Hemmets Veckotidning nummer 29)

Döden på Nilen:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Döden på Nilen 1933 (Dagens Nyheter 14 Maj)

Dödens hus:     se Svenska original 2010-talet:

Par i brott 2015

Kommentar: Finns även (senare) utgiven som E-bok, Punktskriftsbok respektive Talbok.

Dödens skvallerspegel:     se Noveller Noveller i antologier:

Dödens skvallerspegel 1980 (Bra Deckare)

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok

Dödens ört:     se Svenska original 1980-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Svenska original 1990-talet (gäller nummer tre och fyra):

1. Åklagarens vittne och andra noveller 1985 (Recensionsexemplar)

2. Åklagarens vittne och andra noveller 1985

3. Miss Marples mysterier 1990 (Recensionsexemplar)

4. Miss Marples mysterier 1990

Kommentar: Åklagarens vittne och andra noveller finns även senare utgiven som Talbok medan Miss Marples mysterier finns som både Punktskriftsbok och Talbok.

 

E:

Edward Robinson blir en man:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Edward Robinson blir en man 1934 (Svenska Dagbladet 18 November (Söndagsbilagan))

Edward Robinsons mandomsprov:     se Svenska original 1980-talet:

Flickan på tåget och andra mysterier 1982 (Recensionsexemplar)

Flickan på tåget och andra mysterier 1982

Kommentar: Finns även senare utgiven som Punktskriftsbok respektive Talbok.

En bra kväll för mord:     se Noveller Noveller i antologier (gäller de två förstnämnda) alternativt Svenska original 1980-talet (gäller nummer tre och fyra) alternativt Noveller Noveller som ljudböcker (gäller nummer fem):

1. En bra kväll för mord 1978

2. En bra kväll för mord 1978 (Bra Deckare)

3. En bra kväll för mord. Fem fall för Hercule Poirot 1989 (Recensionsexemplar)

4. En bra kväll för mord. Fem fall för Hercule Poirot 1989

5. En bra kväll för mord 2018 (Ljudbok)

Kommentar: En bra kväll för mord. Fem fall för Hercule Poirot finns även senare utgiven som Talbok.

En croupiers själ:     se Svenska original 1980-talet:

Den mystiske Mr Quin 1984 (Albert Bonniers Förlag (Recensionsexemplar))

Den mystiske Mr Quin 1984 (Albert Bonniers Förlag)

Den mystiske Mr Quin 1984 (Schildts Förlag)

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok.

En fe i lägenheten:     se Svenska original 2010-talet:

Par i brott 2015

Kommentar: Finns även (senare) utgiven som E-bok, Punktskriftsbok respektive Talbok.

En herre klädd i tidningspapper:     se Noveller Noveller i tidningar (gäller den förstnämnda) alternativt Svenska original 2010-talet (gäller den sistnämnda):

En herre klädd i tidningspapper 1930 (Dagens Nyheter 2 Mars (Söndagsbilagan))

Par i brott 2015

Kommentar: Par i brott finns även (senare) utgiven som E-bok, Punktskriftsbok respektive Talbok.

En jultragedi:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter (gäller nummer ett och två samt fem) alternativt Svenska original 1990-talet (gäller nummer tre och fyra):

1. En jultragedi 1953 (Vecko-Revyn julnummer)

2. En jultragedi 1982 (Året runt nummer 52)

3. Miss Marples mysterier 1990 (Recensionsexemplar)

4. Miss Marples mysterier 1990

5. En jultragedi 1997 (Allas nummer 50-51(/52))

Kommentar: Miss Marples mysterier finns även senare utgiven som Punktskriftsbok respektive Talbok.

En kanna te:     se Svenska original 2010-talet:

Par i brott 2015

Kommentar: Finns även senare utgiven som E-bok, Punktskriftsbok respektive Talbok.

En klenod till samlingen:     se Svenska original 1960-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter (gäller nummer tre) alternativt Noveller Noveller som ljudböcker (gäller nummer fyra):

1. Äventyret med julpuddingen och andra detektivnoveller 1961

2. Äventyret med julpuddingen och andra detektivnoveller 1961 (Läsecirkelsexemplar)

3. En klenod till samlingen 1987 (Allas nummer 51-52)

4. En klenod till samlingen 2018 (Ljudbok)

Kommentar: Äventyret med julpuddingen och andra detektivnoveller finns även senare utgiven som Talbok.

En äntligen löst gåta:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

En äntligen löst gåta 1928 (Brokiga blad nummer 8)

En äntligen löst gåta. En spännande detektivhistoria:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

En äntligen löst gåta. En spännande detektivhistoria 1928 (Aftonbladet 26 Februari (Söndagsbilagan))

Ett ansikte:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Ett ansikte 1930 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 6 December)

Ett ansikte som Sköna Helena:     se Svenska original 1980-talet:

Den mystiske Mr Quin 1984 (Albert Bonniers Förlag (Recensionsexemplar))

Den mystiske Mr Quin 1984 (Albert Bonniers Förlag)

Den mystiske Mr Quin 1984 (Schildts Förlag)

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok.

Ett förutsett mord:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Ett förutsett mord 1933 (Dagens Nyheter 26 Februari (Söndagsbilagan))

Ett Herkulesarbete:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Ett Herkulesarbete 1940 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 2 Mars)

Ett hot mot rikets säkerhet:     se Svenska original 1980-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Noveller Noveller som ljudböcker (gäller nummer tre):

1. En bra kväll för mord. Fem fall för Hercule Poirot 1989 (Recensionsexemplar)

2. En bra kväll för mord. Fem fall för Hercule Poirot 1989

3. Ett hot mot rikets säkerhet 2018 (Ljudbok)

Kommentar: En bra kväll för mord. Fem fall för Hercule Poirot finns även senare utgiven som Talbok.

Ett hus i Schiraz:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Ett hus i Schiraz 1933 (Dagens Nyheter 7 Maj (Söndagsbilagan))

Ett mord för Miss Marple:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Ett mord för Miss Marple 1996 (Bilaga till Hemmets Veckotidning nummer 28)

Ett schackproblem:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Ett schackproblem 1954 (Lektyr nummer 4)

Ett tecken på himlen:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Ett tecken på himlen 1930 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 15 November)

Ett vattentätt alibi:     se Svenska original 2010-talet (gäller den förstnämnda) alternativt Noveller Novellix (gäller nummer två till fem):

1. Par i brott 2015

2. Agatha Christie noveller 2015 (Novellix)

3. Ett vattentätt alibi 2015 (En novell från Novellix 67)

4. Ett vattentätt alibi 2015 (E-bok)

5. Agatha Christie Te & Noveller Med smak av spänning 2020

Kommentar: Par i brott finns även (senare) utgiven som E-bok, Punktskriftsbok respektive Talbok.

Experiment i mord:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Experiment i mord 1963 (Lektyr nummer 26)

 

F:

Fallet med den försvunna damen:     se Svenska original 2010-talet:

Par i brott 2015

Kommentar: Finns även senare utgiven som E-bok, Punktskriftsbok respektive Talbok.

Fallet med den perfekta jungfrun:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Fallet med den perfekta jungfrun 2002 (Hemmets Veckotidning nummer okänt)

Fallet med den skära pärlan:     se Svenska original 1980-talet:

Åklagarens vittne och andra noveller 1985 (Recensionsexemplar)

Åklagarens vittne och andra noveller 1985

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok.

Flickan och halsbandet:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Flickan och halsbandet 1969 (Hemmets Journal nummer 48)

Flickan på tåget:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter (gäller den förstnämnda) alternativt Svenska original 1980-talet (gäller nummer två och tre):

1. Flickan på tåget 1950 (Hemmets Journal nummer 1)

2. Flickan på tåget och andra mysterier 1982 (Recensionsexemplar)

3. Flickan på tåget och andra mysterier 1982

Kommentar: Flickan på tåget och andra mysterier finns även senare utgiven som Punktskriftsbok respektive Talbok.

Fågel med bruten vinge:      se Svenska original 1980-talet:

Den mystiske Mr Quin 1984 (Albert Bonniers Förlag (Recensionsexemplar))

Den mystiske Mr Quin 1984 (Albert Bonniers Förlag)

Den mystiske Mr Quin 1984 (Schildts Förlag)

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok.

Fågeln med den brutna vingen:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Fågeln med den brutna vingen 1930 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 13 December)

Fånga honom levande:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Fånga honom levande 1965 (Aftonbladet 20 Juni (Söndagsbilagan))

För mycket sås på fisken:     se Noveller Noveller i antologier:

För mycket sås på fisken 1993

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok

 

G:

Geryons boskap:     se Svenska original 1940-talet:

Herkules' storverk 1949 (Bonniers detektivromaner)

Herkules' storverk 1949 (Bonniers detektivromaner (Triangelstämplad))

Kommentar: Finns även senare utgiven som E-bok respektive Talbok.

Geryons fårahjord:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Geryons fårahjord 1942 (Hemmets Veckotidning nummer 23)

Getingboet:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter (gäller den förstnämnda) alternativt Svenska original 1980-talet (gäller nummer två och tre) alternativt Noveller Noveller som ljudböcker (gäller nummer fyra):

1. Getingboet 1963 (Lektyr nummer 14)

2. En bra kväll för mord. Fem fall för Hercule Poirot 1989 (Recensionsexemplar)

3. En bra kväll för mord. Fem fall för Hercule Poirot 1989

4. Getingboet 2018 (Ljudbok)

Kommentar: En bra kväll för mord. Fem fall för Hercule Poirot finns även senare utgiven som Talbok.

Gift för andra gången:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Gift för andra gången 1979 (Husmodern nummer 26)

Giftiga blad:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Giftiga blad 1933 (Dagens Nyheter 5 Mars (Söndagsbilagan))

Gula iris:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Gula iris 1944 (Hemmets Journal nummer 24)

Guldtackorna:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Guldtackorna 1928 (Stockholms-Tidningen 26 Februari)

Guldtackorna 1943 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 17 Juli)

Guld ur havet:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Guld ur havet 1932 (Dagens Nyheter 20 November (Söndagsbilagan))

Gul iris:     se Svenska original 1980-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Svenska original 1990-talet (gäller nummer tre):

1. Åklagarens vittne och andra noveller 1985 (Recensionsexemplar)

2. Åklagarens vittne och andra noveller 1985

3. Gul iris och andra mysterier 1992

Kommentar: Åklagarens vittne och andra noveller finns även senare utgiven som Talbok medan Gul iris och andra mysterier finns som både Punktskriftsbok och Talbok.

 

H:

Harlekins väg:     se Svenska original 1980-talet:

Den mystiske Mr Quin 1984 (Albert Bonniers Förlag (Recensionsexemplar))

Den mystiske Mr Quin 1984 (Albert Bonniers Förlag)

Den mystiske Mr Quin 1984 (Schildts Förlag)

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok.

Hemligheten på Red House:     se Svenska original 2010-talet:

Par i brott 2015

Kommentar: Finns även senare utgiven som E-bok, Punktskriftsbok respektive Talbok.

Helig plats:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Helig plats 1955 (Husmodern nummer 19)

Hercule Poirot och mysteriet med getingboet:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Hercule Poirot och mysteriet med getingboet 2003 (Hemmets Veckotidning nummer 32)

Hercule Poirot och mysteriet med kistan från Bagdad:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Hercule Poirot och mysteriet med kistan från Bagdad 2000 (Året runt nummer 28)

Hercule Poirot på kryssning:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Hercule Poirot på kryssning 1979 (Julstämning)

Herkules rengör Augias-stallet:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Herkules rengör Augias-stallet 1940 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 15 Juni)

Herr Davenbys försvinnande. En skarpsinnig detektiv löser ett problem utan att lämna sin stol:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Herr Davenbys försvinnande. En skarpsinnig detektiv löser ett problem utan att lämna sin stol 1926 (Brokiga blad nummer 7)

Herr Davenbys försvinnande. En skarpsinnig detektiv löser ett problem utan att lämna sin stol 1926 (Aftonbladet 14 Februari (Söndagsbilagan))

Hesperidernas äpplen:     se Svenska original 1940-talet:

Herkules' storverk 1949 (Bonniers detektivromaner)

Herkules' storverk 1949 (Bonniers detektivromaner (Triangelstämplad))

Kommentar: Finns även senare utgiven som E-bok respektive Talbok.

Hippolytes' gördel:     se Svenska original 1940-talet:

Herkules' storverk 1949 (Bonniers detektivromaner)

Herkules' storverk 1949 (Bonniers detektivromaner (Triangelstämplad))

Kommentar: Finns även senare utgiven som E-bok respektive Talbok.

Hr Davenbys försvinnande:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Hr Davenbys försvinnande 1935 (Söderhamns Tidning 15 Januari)

Hummersupén:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Hummersupén 1928 (Stockholms-Tidningen 27 Maj)

Huset i Shiraz:     se Svenska original 1980-talet:

Åklagarens vittne och andra noveller 1985 (Recensionsexemplar)

Åklagarens vittne och andra noveller 1985

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok.

Hår som guldvingar:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Hår som guldvingar 1940 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 13 April)

 

I:

I Astartes lund:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

I Astartes lund. Ur Tisdagsklubbens problem 1932 (Dagens Nyheter 13 November (Söndagsbilagan))

Illvilligt vittne:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Illvilligt vittne 1956 (Vecko-Revyn nummer 21)

Illvilligt vittne 1966 (Vecko-Revyn nummer 16)

Inbrottet i villan:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Inbrottet i villan 1933 (Dagens Nyheter 12 Mars (Söndagsbilagan))

Innanför muren:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Innanför muren 1937 (Svensk Damtidning nummer 36)

Intermezzo på Mallorca:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Intermezzo på Mallorca 1959 (Thrillermagasinet. Urval av världens bästa deckare nummer 1)

 

J:

Jane söker jobb:     se Svenska original 1980-talet:

Flickan på tåget och andra mysterier 1982 (Recensionsexemplar)

Flickan på tåget och andra mysterier 1982

Kommentar: Finns även senare utgiven som Punktskriftsbok respektive Talbok.

Juvelstölden:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Juvelstölden 1947 (Vårt Hem nummer 30)

Juvelstölden på Grand Hotel Metropolitan:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Juvelstölden på Grand Hotel Metropolitan 1931 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 18 Juli)

Juvelstölden på Grand Metropolitan:     se Svenska original 1970-talet:

Poirots små grå celler 1974 (Delfinserien nummer 506) (Recensionsexemplar)

Poirots små grå celler 1974 (Delfinserien nummer 506)

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok.

 

K:

Klöver kung:     se Svenska original 1990-talet (gäller nummer ett och två) alternativt Noveller Noveller som ljudböcker (gäller nummer tre):

1. Poirots problem 1990 (Recensionsexemplar)

2. Poirots problem 1990

3. Klöver kung 2019 (Ljudbok)

Kommentar: Poirots problem finns även senare utgiven som Ljudbok respektive Talbok.

Knycklaren:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Knycklaren 1930 (Dagens Nyheter 9 Mars (Söndagsbilagan))

Kokerskans äventyr:     se Svenska original 1980-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Svenska original 1990-talet (gäller nummer tre och fyra) alternativt Noveller Noveller som ljudböcker (gäller nummer fem):

1. Åklagarens vittne och andra noveller 1985 (Recensionsexemplar)

2. Åklagarens vittne och andra noveller 1985

3. Poirots problem 1990 (Recensionsexemplar)

4. Poirots problem 1990

5. Kokerskans äventyr 2018 (Ljudbok)

Kommentar: Åklagarens vittne och andra noveller finns senare även utgiven som Talbok medan Poirots problem finns som både Ljudbok, och Talbok.

Kungen som maskades bort:     se Noveller Noveller i antologier:

Kungen som maskades bort 1976 (Spektras Nya Deckar-Ess 5 (Förlagsstämplad))

Kungen som maskades bort 1976 (Spektras Nya Deckar-Ess 5)

Kyrkoherdens dotter:     se Svenska original 2010-talet:

Par i brott 2015

Kommentar: Finns även (senare) utgiven som E-bok, Punktskriftsbok respektive Talbok. Talbok

Kärleksdetektiverna:     se Svenska original 1990-talet (gäller den förstnämnda) alternativt Noveller Noveller som ljudböcker (gäller den sistnämnda):

Gul iris och andra mysterier 1992

Kärleksdetektiverna 2018 (Ljudbok)

Kommentar: Gul iris och andra mysterier finns även senare utgiven som Punktskriftsbok respektive Talbok.

 

L:

Leka blindbock:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Leka blindbock 1930 (Dagens Nyheter 2 Februari (Söndagsbilagan))

Lilla Winnies försvinnande:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Lilla Winnies försvinnande 1940 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 13 Juli)

Lyckans gyllene boll:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Lyckans gyllene boll 1935 (Svenska Dagbladet 6 Januari (Söndagsbilagan))

 

M:

Magnoliablom:     se Svenska original 1990-talet (gäller den förstnämnda) alternativt Noveller Noveller som ljudböcker (gäller den sistnämnda):

Gul iris och andra mysterier 1992

Magnoliablom 2018 (Ljudbok)

Kommentar: Gul iris och andra mysterier finns även senare utgiven som Punktskriftsbok respektive Talbok.

Magnoliablomman:     se Svenska original 1980-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter (gäller nummer tre):

1. Flickan på tåget och andra mysterier 1982 (Recensionsexemplar)

2. Flickan på tåget och andra mysterier 1982

3. Magnoliablomman 1983 (Året runt nummer 8)

Kommentar: Flickan på tåget och andra mysterier finns även senare utgiven som Punktskriftsbok respektive Talbok.

Mannen från havet:     se Svenska original 1980-talet:

Den mystiske Mr Quin 1984 (Albert Bonniers Förlag (Recensionsexemplar))

Den mystiske Mr Quin 1984 (Albert Bonniers Förlag)

Den mystiske Mr Quin 1984 (Schildts Förlag)

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok.

Mannen i dimman:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter (gäller den förstnämnda) alternativt Svenska original 1980-talet (gäller nummer två och tre) alternativt Svenska original 2010-talet (gäller nummer fyra):

1. Mannen i dimman 1930 (Dagens Nyheter 19 Januari (Söndagsbilagan))

2. Åklagarens vittne och andra noveller 1985 (Recensionsexemplar)

3. Åklagarens vittne och andra noveller 1985

4. Par i brott 2015

Kommentar: Åklagarens vittne och andra noveller finns även senare utgiven som Talbok medan Par i brott finns som E-bok, Punktskriftsbok respektive Talbok.

Mannen som var No 16:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Mannen som var No 16 1929 (Stockholms-Tidningen 10 Mars) 

Mannen som var nr 16:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Mannen som var nr 16 1930 (Dagens Nyheter 6 April (Söndagsbilagan))

Mannen som var Nummer 16:     se Svenska original 1980-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Svenska original 2010-talet (gäller nummer tre):

1. Åklagarens vittne och andra noveller 1985 (Recensionsexemplar)

2. Åklagarens vittne och andra noveller 1985

3. Par i brott 2015

Kommentar: Åklagarens vittne och andra noveller finns även senare utgiven som Talbok medan Par i brott finns som E-bok, Punktskriftsbok respektive Talbok.

Mannen som ville döda sin hustru:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Mannen som ville döda sin hustru 1943 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 9 Oktober)

Middagsgonggongen:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Middagsgonggongen 1932 (Hemmets Veckotidning nummer 44)

Miljonstölden. En historia om en detektiv som förnekade "fakta":     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Miljonstölden. En historia om en detektiv som förnekade "fakta" 1931 (Upsala Nya Tidning 26 Maj)

Miniatyrmålarna:     se Svenska original 1990-talet:

Poirots problem 1990 (Recensionsexemplar)

Poirots problem 1990

Kommentar: Finns även senare utgiven som Ljudbok respektive Talbok.

Miniatyrmålningarna:     se Noveller Noveller som ljudböcker:

Miniatyrmålningarna 2018 (Ljudbok)

Ministerns skor:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Ministerns skor 1930 (Dagens Nyheter 16 Februari (Söndagsbilagan))

Miss Marple och de försvunna smaragderna:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Miss Marple och de försvunna smaragderna 2003 (Hemmets Veckotidning nummer 17)

Miss Marple och den gyllene galeasen:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Miss Marple och den gyllene galeasen 1968 (Ellery Queen's Kriminalpocket nummer 2)

Morbror Mathews testamente:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Morbror Mathews testamente 1998 (Hemmets Veckotidning nummer 34)

Mordet i hytt 66:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Mordet i hytt 66 1936 (Vårt Hem nummer 39)

Mordet i ökenbussen:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Mordet i ökenbussen 1933 (Dagens Nyheter 25 Juni (Söndagsbilagan))

Mordet på den italienske adelsmannen:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Mordet på den italienske adelsmannen 1931 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 6 Juni)

Mordet på maskeradbalen:     se Svenska original 1990-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Noveller Noveller som ljudböcker (gäller nummer tre):

1. Poirots problem 1990 (Recensionsexemplar)

2. Poirots problem 1990

3. Mordet på maskeradbalen 2019 (Ljudbok)

Kommentar: Poirots problem finns även senare utgiven som Ljudbok respektive Talbok.

Mord i byn:     se Noveller Noveller i antologier:

Mord i byn 1974 (Spektras Deckar-Ess 6 (Recensionsexemplar))

Mord i byn 1974 (Spektras Deckar-Ess 6)

Mord i St Mary Mead:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Mord i St Mary Mead 1998 (Hemmets Veckotidning nummer 29)

Motivet:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Motivet 1932 (Allers nummer 7)

Motiv kontra tillfälle:     se Svenska original 1980-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Svenska original 1990-talet (gäller nummer tre och fyra):

1. Damen i den röda klänningen 1980 (Recensionsexemplar)

2. Damen i den röda klänningen 1980

3. Miss Marples mysterier 1990 (Recensionsexemplar)

4. Miss Marples mysterier 1990

Kommentar: Damen i den röda klänningen finns även senare utgiven som Talbok medan Miss Marples mysterier finns som både Punktskriftsbok och Talbok.

Mr Davenheim försvinner:     se Svenska original 1970-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Noveller Noveller i antologier (gäller nummer tre till fem):

1. Poirots små grå celler 1974 (Delfinserien nummer 506) (Recensionsexemplar)

2. Poirots små grå celler 1974 (Delfinserien nummer 506)

3. Mr Davenheim försvinner 1971 (Blått band) (Recensionsexemplar)

4. Mr Davenheim försvinner 1971 (Blått band)

5. Mr Davenheim försvinner 1971 (Rött band)

Kommentar: Poirots små grå celler finns även senare utgiven som Talbok. Även Mr Davenheim försvinner finns senare utgiven som Talbok

Mr. Davenheims försvinnande:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Mr. Davenheims försvinnande 1960 (Thrillermagasinet. Urval av världens bästa deckare nummer 5-6)

Mr Davenheims mystiska försvinnande:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Mr Davenheims mystiska försvinnande 1931 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 4 Juli)

Mr Eastwoods äventyr:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Mr Eastwoods äventyr 1935 (Svenska Dagbladet 20 Januari (Söndagsbilagan))

Mr Pynes fall:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Mr Pynes fall 1935 (Tammerfors Aftonblad 12-18 mars)

Mr Pynes fall: Den missbelåtne majoren:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Mr Pynes fall: Den missnöjde majoren 1935 (Svenska Dagbladet 10 Mars (Söndagsbilagan))

Mr Quin gör entré:     se Svenska original 1980-talet:

Den mystiske Mr Quin 1984 (Albert Bonniers Förlag (Recensionsexemplar))

Den mystiske Mr Quin 1984 (Albert Bonniers Förlag)

Den mystiske Mr Quin 1984 (Schildts Förlag)

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok.

Mr. Quin gör visit:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Mr. Quin gör visit 1959 (Thrillermagasinet. Urval av världens bästa deckare nummer 8)

Mysteriet i Cornwall:     se Svenska original 1990-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter (gäller nummer tre) alternativt Noveller Noveller som ljudböcker (gäller nummer fyra):

1. Poirots problem 1990 (Recensionsexemplar)

2. Poirots problem 1990

3. Mysteriet i Cornwall 2009 (Hemmets Veckotidning nummer 18-19)

4. Mysteriet i Cornwall 2019 (Ljudbok)

Kommentar: Poirots problem finns även senare utgiven som Ljudbok respektive Talbok.

Mysteriet i jakthyddan:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Mysteriet i jakthyddan 1931 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 9 Maj)

Mysteriet i Jaktvillan:     se Svenska original 1970-talet:

Poirots små grå celler 1974 (Delfinserien nummer 506) (Recensionsexemplar)

Poirots små grå celler 1974 (Delfinserien nummer 506)

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok.

Mysteriet i Market Basing:     se Svenska original 1970-talet:

Damen med slöjan 1977 (Läsexemplar)

Damen med slöjan 1977 (Recensionsexemplar)

Damen med slöjan 1977

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok.

Mysteriet i Sunningdale:     se Svenska original 1980-talet:

Åklagarens vittne och andra noveller 1985 (Recensionsexemplar)

Åklagarens vittne och andra noveller 1985

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok.

Mysteriet i Villa Bungalow:     se Svenska original 1980-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Svenska original 1990-talet (gäller nummer tre och fyra) alternativt Noveller Noveller i tidningar och tidskrifter (gäller nummer sex):

1. Åklagarens vittne och andra noveller 1985 (Recensionsexemplar)

2. Åklagarens vittne och andra noveller 1985

3. Miss Marples mysterier 1990 (Recensionsexemplar)

4. Miss Marples mysterier 1990

5. Mysteriet i Villa Bungalow 2015 (Hemmets Journal nummer 14-15)

Kommentar: Åklagarens vittne och andra noveller finns även senare utgiven som Talbok medan Miss Marples mysterier finns som både Punktskriftsbok och Talbok.

Mysteriet med den egyptiska graven:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Mysteriet med den egyptiska graven 1951 (Lektyr nummer 8)

Mysteriet med den rosa pärlan:     se Svenska original 2010-talet:

Par i brott 2015

Kommentar: Finns även (senare) utgiven som E-bok, Punktskriftsbok respektive Talbok.

Mysteriet med den spanska kistan:     se Svenska original 1960-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Noveller Noveller som ljudböcker (gäller nummer tre):

1. Äventyret med julpuddingen och andra detektivnoveller 1961

2. Äventyret med julpuddingen och andra detektivnoveller 1961 (Läsecirkelsexemplar)

3. Mysteriet med den spanska kistan 2018 (Ljudbok)

Kommentar: Äventyret med julpuddingen och andra detektivnoveller finns även senare utgiven som Talbok.

Mysteriet med mannens sista ord:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Mysteriet med mannens sista ord 2002 (Hemmets Veckotidning nummer okänt)

Mysteriet med testamentet:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Mysteriet med testamentet 1943 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 28 Augusti)

Mysteriet med "Västerns stjärna":     se Svenska original 1970-talet:

Poirots små grå celler 1974 (Delfinserien nummer 506) (Recensionsexemplar)

Poirots små grå celler 1974 (Delfinserien nummer 506)

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok.

Mysteriet på Plymouthexpressen:     se Noveller Noveller som ljudböcker:

Mysteriet på Plymouthexpressen 2018 (Ljudbok)

Mysteriet på Sunningdale:     se Svenska original 2010-talet:

1. Par i brott 2015

Kommentar: Finns även (senare) utgiven som E-bok, Punktskriftsbok respektive Talbok. Talbok

Måttbandsmysteriet:     se Svenska original 1970-talet:

Damen med slöjan 1977 (Läsexemplar)

Damen med slöjan 1977 (Recensionsexemplar)

Damen med slöjan 1977

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok.

 

N:

Näst efter en hund:     se Noveller Noveller som ljudböcker:

Näst efter en hund 2018 (Ljudbok)

Näst efter hund:     se Svenska original 1990-talet:

Gul iris och andra mysterier 1992

Kommentar: Finns även senare utgiven som Punktskriftsbok respektive Talbok.

 

O:

Olyckshändelse:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter (gäller nummer ett till tre och sju) alternativt Noveller Noveller i antologier (gäller nummer fyra till sex) alternativt Svenska original 1980-talet (gäller nummer åtta och nio):

1. Olyckshändelse 1946 (Folket i Bild nummer 28)

2. Olyckshändelse 1946 (Allt nummer 10)

3. Olyckshändelse 1954 (Vecko-Revyn julnummer)

4. Olyckshändelse 1960 (Wahlström & Widstrand (Häftad)

5. Olyckshändelse 1960 (Wahlström & Widstrand (Inbunden med skyddsomslag)

6. Olyckshändelse 1960 (Söderströms)

7. Olyckshändelse 1972 (Vecko-Revyn nummer 34)

8. Åklagarens vittne och andra noveller 1985 (Recensionsexemplar)

9. Åklagarens vittne och andra noveller 1985

Kommentar: Åklagarens vittne och andra noveller finns även senare utgiven som Talbok.

Olyckshändelsen:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter (gäller den förstnämnda) alternativt Svenska original 1980-talet (gäller nummer två och tre):

1. Olyckshändelsen 1956 (Vecko-Revyn nummer 8)

2. Damen i den röda klänningen 1980 (Recensionsexemplar)

3. Damen i den röda klänningen 1980

Kommentar: Damen i den röda klänningen finns även senare utgiven som Talbok.

Onkel Simons testamente:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Onkel Simons testamente 1928 (Stockholms-Tidningen 22 April)

Oraklet i Delfi:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Oraklet i Delfi 1933 (Dagens Nyheter 28 Maj)

 

P:

Philomel Cottage:     se Noveller Noveller i antologier:

Philomel Cottage 1949 (The Nature Method Library)

Philomel Cottage 1949-1953 (The Nature Method Library)

Plymouth-expressen:     se Svenska original 1990-talet:

Poirots problem 1990 (Recensionsexemplar)

Poirots problem 1990

Kommentar: Poirots problem finns även senare utgiven som Ljudbok respektive Talbok.

Poirot har influensa:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Poirot har influensa 1947 (Hudibras. En skämttidning nummer 2)

Prasslaren:     se Svenska original 2010-talet:

Par i brott 2015

Kommentar: Finns även senare utgiven som E-bok, Punktskriftsbok respektive Talbok.

Problem i Pollensa:     se Svenska original 1990-talet (gäller den förstnämnda) alternativt Noveller Noveller som ljudböcker (gäller den sistnämnda):

Gul iris och andra mysterier 1992

Problem i Pollensa 2019 (Ljudbok)

Kommentar: Gul iris och andra noveller finns även senare utgiven som Punktskriftsbok respektive Talbok.

Problem till sjöss:     se Svenska original 1980-talet:

Åklagarens vittne och andra noveller 1985 (Recensionsexemplar)

Åklagarens vittne och andra noveller 1985

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok.

Prästens dotter:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Prästens dotter 1930 (Dagens Nyheter 9 Februari (Söndagsbilagan))

På bjällran och narrkåpan:     se Svenska original 1980-talet:

Den mystiske Mr Quin 1984 (Albert Bonniers Förlag (Recensionsexemplar))

Den mystiske Mr Quin 1984 (Albert Bonniers Förlag)

Den mystiske Mr Quin 1984 (Schildts Förlag)

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok.

På tredje våningen:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

På tredje våningen 1929 (Allers nummer 17)

 

Q:

 

R:

Radiovågor:     se Noveller Noveller som ljudböcker:

Radiovågor 2019 (Ljudbok)

Rajahns smaragd:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Rajahns smaragd 1937 (Hemmets Veckotidning nummer 42)

Reagens på mord:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Reagens på mord 1959 (Thrillermagasinet. Urval av världens bästa deckare nummer 6)

Regattagåtan:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Regattagåtan 1936 (Stockholms-Tidningen 16 Augusti)

Regattagåtan 1936 (Aftonbladet Halvveckoupplagan 19 Augusti)

Regattamysteriet:     se Svenska original 1980-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Svenska original 1990-talet (gäller nummer tre) alternativt Noveller Noveller som ljudböcker (gäller nummer fem):

1. Damen i den röda klänningen 1980 (Recensionsexemplar)

2. Damen i den röda klänningen 1980

3. Gul iris och andra mysterier 1992

4. Regattamysteriet 2018 (Ljudbok)

Kommentar: Damen i den röda klänningen finns även senare utgiven som Talbok medan Gul iris och andra mysterier finns som både Punktskriftsbok och Talbok.

Russinet i kakan:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Russinet i kakan 1960-1961 (Svensk Damtidning nummer 52 år 1960-2 år 1961)

Rykten är som den niohövdade hydran:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Rykten är som den niohövdade hydran 1949 (Hemmets Veckotidning nummer 35)

Rösten från det förflutna:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Rösten från det förflutna 1950 (Fickjournalen nummer 24)

Rösten i mörkret:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter (gäller den förstämnda) alternativt Svenska original 1980-talet (gäller nummer två till fyra):

1. Rösten i mörkret 1930 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 29 November)

2. Den mystiske Mr Quin 1984 (Albert Bonniers Förlag (Recensionsexemplar))

3. Den mystiske Mr Quin 1984 (Albert Bonniers Förlag)

4. Den mystiske Mr Quin 1984 (Schildts Förlag)

Kommentar: Den mystiske Mr Quin finns även senare utgiven som Talbok.

 

S:

Sankte Pers finger:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Sankte Pers finger 1943 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 4 September)

Sankte Pers tumavtryck:     se Svenska original 1990-talet:

Miss Marples mysterier 1990 (Recensionsexemplar)

Miss Marples mysterier 1990

Kommentar: Finns även senare utgiven som Punktskriftsbok respektive Talbok.

Sankte Pers tumme:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Sankte Pers tumme. Ur Tisdagsklubbens problem 1933 (Dagens Nyheter 29 Januari (Söndagsbilagan))

Sista seansen:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Sista seansen 1963 (Vi Damer nummer 3)

Skattad åt förgängelsen:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Skattad åt förgängelsen 1966 (Vecko-Revyn nummer 5)

Skuggan på fönstret:     se Svenska original 1980-talet:

Den mystiske Mr Quin 1984 (Albert Bonniers Förlag (Recensionsexemplar))

Den mystiske Mr Quin 1984 (Albert Bonniers Förlag)

Den mystiske Mr Quin 1984 (Schildts Förlag)

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok.

Skådespelerskan:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Skådespelerskan 2000 (Året runt nummer 32)

Sköna Helenas ansikte:     se Svenska original 1970-talet:

Damen med slöjan 1977 (Läsexemplar)

Damen med slöjan 1977 (Recensionsexemplar)

Damen med slöjan 1977

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok.

Släktförbannelse:     se Svenska original 1990-talet:

Poirots problem 1990 (Recensionsexemplar)

Poirots problem 1990

Kommentar: Finns även senare utgiven som Ljudbok respektive Talbok.

Släktförbannelsen:     se Noveller Noveller i tidningar och tidskrifter (gäller den förstnämnda) alternativt Noveller Noveller som ljudböcker (gäller den sistnämnda):

Släktförbannelsen 1990 (Året runt nummer 37)

Släktförbannelsen 2018 (Ljudbok)

S.O.S:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

S.O.S 1929 (Stockholms-Tidningen 9 Juni)

S.O.S.:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

S. O. S. 1948 (Vårt Hem nummer 18)

S. O. S. 1972 (Vecko-Revyn nummer 49)

SOS:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

SOS 1977 (Årets rysare 6)

SOS 1977 (Årets rysare 6 (Förskjuten rygg))

S O S:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

S O S 1942 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 21 November)

Spanskt guld:     se Svenska original 1990-talet:

Miss Marples mysterier 1990 (Recensionsexemplar)

Miss Marples mysterier 1990

Kommentar: Finns även senare utgiven som Punktskriftsbok respektive Talbok.

Spegelbilden:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Spegelbilden 1937 (Vårt Hem nummer 50)

Stjärnan över Betlehem:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Stjärnan över Betlehem 1947 (Vecko-Revyns julnummer)

Strax före Venedig:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Strax före Venedig 1933 (Dagens Nyheter 30 April (Söndagsbilagan))

Stölden av obligationerna:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Stölden av obligationerna 1931 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 23 Maj)

Submarine Plans:     se Brittiska original 1930's:

Murder in the Mews and Other Stories 1937 (Brittisk novellsamling)

Sunningdalemysteriet:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Sunningdalemysteriet 1930 (Dagens Nyheter 23 Mars (Söndagsbilagan))

Synen i spegeln:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Synen i spegeln: En underlig historia (Kopia av Julpost från 1955 (u.å.))

Synen i spegeln: En underlig historia 1955 (Julpost (Provexemplar))

Synen i spegeln: En underlig historia 1955 (Julpost)

Så länge det är ljust:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Så länge det är ljust 2000 (Året runt nummer 31)

Såsom i en spegel:     se Svenska original 1980-talet:

Flickan på tåget och andra mysterier 1982 (Recensionsexemplar)

Flickan på tåget och andra mysterier 1982

Kommentar: Finns även senare utgiven som Punktskriftsbok respektive Talbok.

Sällskapsdamen:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter (gäller de två förstnämnda) alternativt Svenska original 1980-talet (gäller nummer tre och fyra) alternativt Svenska original 1990-talet (gäller nummer fem och sex) alternativt Noveller Noveller i antologier (gäller nummer sju):

1. Sällskapsdamen 1933 (Dagens Nyheter 19 Februari (Söndagsbilagan))

2. Sällskapsdamen 1943 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 25 September)

3. Damen i den röda klänningen 1980 (Recensionsexemplar)

4. Damen i den röda klänningen 1980

5. Miss Marples mysterier 1990 (Recensionsexemplar)

6. Miss Marples mysterier 1990

7. Sällskapsdamen 2002

Kommentar: Damen i den röda klänningen finns även senare utgiven som Talbok medan Miss Marples mysterier finns som både Punktskriftsbok och Talbok.

               

T:

Tecknet i skyn:     se Svenska original 1980-talet:

Den mystiske Mr Quin 1984 (Albert Bonniers Förlag (Recensionsexemplar))

Den mystiske Mr Quin 1984 (Albert Bonniers Förlag)

Den mystiske Mr Quin 1984 (Schildts Förlag)

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok.

Tecknet på himlen:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Tecknet på himlen 1949 (Hemmets Journal nummer 45)

Testamente saknas:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Testamente saknas 1964 (Lektyr nummer 25)

Testamentet:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Testamentet 1955 (Vecko-Revyn nummer 44)

Testamentet som inte fanns:     se Svenska original 1970-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter (gäller nummer tre):

1. Poirots små grå celler 1974 (Delfinserien nummer 506) (Recensionsexemplar)

2. Poirots små grå celler 1974 (Delfinserien nummer 506)

3. Testamentet som inte fanns 1995 (Allas nummer 51)

Kommentar: Poirots små grå celler finns även senare utgiven som Talbok.

The Adventure of the Clapham Cook:     se Noveller Noveller i antologier:

The Adventure of the Clapham Cook 1952 (Natur och Kultur Easy English Stage E) 

The Affair at the Victory Ball:     se Noveller Noveller i antologier:

The Affair at the Victory Ball 1995

The Case of the Perfect Maid:     se Noveller Noveller i antologier:

The Case of the Perfect Maid 1988

The Golden Ball:    se Noveller Noveller i antologier:

The Golden Ball 1970 (Enjoy Your Reading 4)

The Incredible Theft:     se Noveller Radionoveller:

The Incredible Theft 1938

Tisdagsaftonsklubben:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Tisdagsaftonsklubben 1943 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 26 Juni)

Tisdagsklubben:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter (gäller den förstnämnda) alternativt Svenska original 1990-talet (gäller nummer två och tre) alternativt Noveller Noveller i antologier (gäller nummer fyra):

1. Tisdagsklubben 1959 (Thrillermagasinet. Urval av världens bästa deckare nummer 5)

2. Miss Marples mysterier 1990 (Recensionsexemplar)

3. Miss Marples mysterier 1990

4. Tisdagsklubben 2005      

Kommentar: Miss Marples mysterier finns även senare utgiven som Punktskriftsbok respektive Talbok.

Tisdagsklubbens första problem:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Tisdagsklubbens första problem 1932 (Dagens Nyheter 6 November (Söndagsbilagan))

Tragedien på Marsdon Manor:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Tragedien på Marsdon Manor 1931 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 11 April)

Tragedin i Market Basing:     se Svenska original 1990-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Noveller Noveller som ljudböcker (gäller nummer fyra):

1. Poirots problem 1990 (Recensionsexemplar)

2. Poirots problem 1990

3. Tragedin i Market Basing 2018 (Ljudbok)

Kommentar: Poirots problem finns även senare utgiven som Ljudbok respektive Talbok.

Tragedin på Marston Manor:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter (gäller den förstnämnda) alternativt Svenska original 1970-talet (gäller nummer två och tre):

1. Tragedin på Marston Manor 1960 (Thrillermagasinet. Urval av världens bästa deckare nummer 7-8)

2. Poirots små grå celler 1974 (Delfinserien nummer 506) (Recensionsexemplar)

3. Poirots små grå celler 1974 (Delfinserien nummer 506)

Kommentar: Poirots små grå celler finns även senare utgiven som Talbok.

Tre blinda möss:     se Noveller Noveller i antologier (gäller de två förstnämnda) alternativt Noveller Noveller i tidningar (gäller nummer tre):

1. Tre blinda möss 1965 (Det Bästas Bokval volym 37)

2. Tre blinda möss 1965 (Det Bästas Bokval volym 37 (Lyxupplaga))

3. Tre blinda möss 1967 (Min Världs Romanbilaga)

Tredje våningen:     se Svenska original 1980-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Noveller Noveller som ljudböcker (gäller nummer tre):

1. En bra kväll för mord. Fem fall för Hercule Poirot 1989 (Recensionsexemplar)

2. En bra kväll för mord. Fem fall för Hercule Poirot 1989

3. Tredje våningen 2018 (Ljudbok)

Kommentar: En bra kväll för mord. Fem fall för Hercule Poirot finns även senare utgiven som Talbok.

Tre små troll:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Tre små troll 1949 (Vi Damer nummer 11)

Triangel på Rhodos:     se Svenska original 1980-talet:

Åklagarens vittne och andra noveller 1985 (Recensionsexemplar)

Åklagarens vittne och andra noveller 1985

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok.

Trädgårdskonst:     se Svenska original 1980-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Noveller Noveller som ljudböcker (gäller nummer tre):

1. En bra kväll för mord. Fem fall för Hercule Poirot 1989 (Recensionsexemplar)

2. En bra kväll för mord. Fem fall för Hercule Poirot 1989

3. Trädgårdskonst 2019 (Ljudbok)

Kommentar: En bra kväll för mord. Fem fall för Hercule Poirot finns även senare utgiven som Talbok.

Trädgårdsmysteriet:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Trädgårdsmysteriet 1935 (Stockholms-Tidningen 25 Augusti)

Trädgårdsmysteriet 1935 (Aftonbladet Halvveckoupplagan 4 September)

 

U:

Upphämtandet av Cerberos:     se Svenska original 1940-talet::

Herkules' storverk 1949 (Bonniers detektivromaner)

Herkules' storverk 1949 (Bonniers detektivromaner (Triangelstämplad))

Kommentar: Finns även senare utgiven som E-bok respektive Talbok.

Upphämtandet av Cerberus:     se Svenska original 2000-talet:

Herkules storverk 2001 (Bonniers kriminalklassiker)

 

V:

Vadet:     se Noveller Noveller i antologier:

Vadet 1971 (Wahlströms Juryböcker nummer 49)

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok

Vad hände i tornrummet?:     se Svenska original 1960-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Noveller Noveller som ljudböcker (gäller nummer tre):

1. Äventyret med julpuddingen och andra detektivnoveller 1961

2. Äventyret med julpuddingen och andra detektivnoveller 1961 (Läsecirkelsexemplar)

3. Vad hände i tornrummet? 2018 (Ljudbok)

Kommentar: Äventyret med julpuddingen och andra detektivnoveller finns även senare utgiven som Talbok.

Var han skyldig?:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Var han skyldig? 1939 (Hemmets Journal nummer 51)

Vattentätt alibi:     se Noveller Noveller i antologier:

Vattentätt alibi 1969 (BOC-SERIEN)

Villa Näktergal:     se Svenska original 1980-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter (gäller nummer tre):

1. Åklagarens vittne och andra noveller 1985 (Recensionsexemplar)

2. Åklagarens vittne och andra noveller 1985

3. Villa Näktergal 1994 (Allas nummer 13-14)

Kommentar: Åklagarens vittne och andra noveller finns även senare utgiven som Talbok.

Villa Näktergalen:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter (gäller den förstnämnda samt nummer sex till 15 och 17) alternativt Noveller Noveller i antologier (gäller nummer två till fem och 16):

1. Villa Näktergalen 1932 (Dagens Nyheter 17 Januari (Söndagsbilagan))

2. Villa Näktergalen 1945 (Inbunden med skyddsomslag (Förlagsstämplad))

3. Villa Näktergalen 1945 (Inbunden med skyddsomslag)

4. Villa Näktergalen 1945 (Halvfranskt band med skyddsomslag)

5. Villa Näktergalen 1945 (Halvfranskt band)

6. Villa Näktergalen 1946 (Veckojournalen nummer 2)

7. Villa Näktergalen 1947 (Folket i Bild nummer 2-3)

8. Villa Näktergalen 1949 (Husmodern nummer 41-42 (Upplaga A-B))

9. Villa Näktergalen 1949 (Husmodern nummer 41-42)

10. Villa Näktergalen 1949 (Hufvudstadsbladet 14-21 Oktober)

11. Villa Näktergalen 1954 (Vecko-Revyn nummer 51/52)

12. Villa Näktergalen 1956 (All världens berättare. Tidskriften för litterär underhållning nummer 4)

13. Villa Näktergalen 1957 (Trivsel nummer 3-4)

14. Villa Näktergalen 1969 (Familjens Jultidning 1969)

15. Villa Näktergalen 1971 (Husmodern nummer 39)

16. Villa Näktergalen 1978 (Deltas Deckare 2)

17. Villa Näktergalen 1979 (Husmodern nummer 27)

Kommentar: Villa Näktergalen 1945 finns även senare utgiven som Talbok

Våningen tre trappor upp:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Våningen tre trappor upp 1929 (Stockholms-Tidningen 17 Mars)

Världens ände:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter (gäller den förstnämnda) alternativt Svenska original 1980-talet (gäller nummer två till fyra):

1. Världens ände 1931 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 10 Januari)

2. Den mystiske Mr Quin 1984 (Albert Bonniers Förlag (Recensionsexemplar))

3. Den mystiske Mr Quin 1984 (Albert Bonniers Förlag)

4. Den mystiske Mr Quin 1984 (Schildts Förlag)

Kommentar: Den mystiske Mr Quin fnns även senare utgiven som Talbok.

 

W:

 

X:

 

Y:

 

Z:

 

Å:

Åklagarens vittne:     se Noveller Noveller i antologier (gäller nummer ett till tre) alternativt Svenska original 1980-talet (gäller nummer fyra och fem) :

1. Åklagarens vittne 1961 (Omnibusböckerna (Häftad))

2. Åklagarens vittne 1961 (Omnibusböckerna (Inbunden med skyddsomslag)) (Recensionsexemplar))

3. Åklagarens vittne 1961 (Omnibusböckerna (Inbunden med skyddsomslag))

4. Åklagarens vittne och andra noveller 1985 (Recensionsexemplar)

5. Åklagarens vittne och andra noveller 1985

Kommentar: Åklagarens vittne 1961 finns även senare utgiven som Talbok. Även Åklagarens vittne och andra noveller finns senare utgiven som Talbok.

 

Ä:

Ännu en skall dö:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Ännu en skall dö 1945 (Hemmets Journal nummer 10)

Äventyret med den billiga våningen:     se Svenska original 1970-talet:

Poirots små grå celler 1974 (Delfinserien nummer 506) (Recensionsexemplar)

Poirots små grå celler 1974 (Delfinserien nummer 506)

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok.

Äventyret med den italienske adelsmannen:     se Svenska original 1970-talet:

Poirots små grå celler 1974 (Delfinserien nummer 506) (Recensionsexemplar)

Poirots små grå celler 1974 (Delfinserien nummer 506)

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok.

Äventyret med den lömske främlingen:     se Svenska original 2010-talet:

Par i brott 2015

Kommentar: Finns även (senare) utgiven som E-bok, Punktskriftsbok respektive Talbok.

Äventyret med egyptiska graven:     se Svenska original 1970-talet:

Poirots små grå celler 1974 (Delfinserien nummer 506) (Recensionsexemplar)

Poirots små grå celler 1974 (Delfinserien nummer 506)

Kommentar: Finns även senare utgiven som Talbok.

Äventyret med julpuddingen:     se Svenska original 1960-talet (gäller de två förstnämnda) alternativt Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter (gäller nummer tre till sju) alternativt Noveller Noveller som ljudböcker (gäller nummer åtta):

1. Äventyret med julpuddingen och andra detektivnoveller 1961

2. Äventyret med julpuddingen och andra detektivnoveller 1961 (Läsecirkelsexemplar)

3. Äventyret med julpuddingen 1967 (Hemmets Journal nummer 49-50)

4. Äventyret med julpuddingen 1974 (Husmodern nummer 52 1/2)

5. Äventyret med julpuddingen 1976 (GT Söndagstidningen 11 Juli-8 Augusti)

6. Äventyret med julpuddingen 1982 (Allas nummer 51)

7. Äventyret med julpuddingen 2004 (Julstämning)

8. Äventyret med julpuddingen 2018 (Ljudbok)

Kommentar: Äventyret med julpuddingen och andra detektivnoveller finns även senare utgiven som Talbok.

 

Ö:

Ödet och harlekin:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Ödet och harlekin 1954 (Husmodern julnummer (Upplaga A))

Ödet och harlekin 1954 (Husmodern julnummer)

Örhänget:     se Noveller Noveller i tidningar & tidskrifter:

Örhänget 1933 (Dagens Nyheter 9 Juli)