Publiceringar

Nyaste Kristianstadsbladet. Nyhets- och Annonstidning för Kristianstads Stad och Län.1

 

1920-talet2

 

1930-talet3

 

1940-talet

 

1950-talet4

 

1960-talet

 

1970-talet5

 

1 Tidningstiteln varierar under åren (enligt nedan):
   • 1922-01-01 till 1953-09-22: Nyaste Kristianstadsbladet. Nyhets- och Annonstidning för Kristianstads Stad och Län.
   • 1953-09-23 till 1964-10-30: Nyaste Kristianstadsbladet
   • 1964-11-02 till 1972-07-25: SST Södra Sveriges Tidningar SST Kristianstadsbladet.
   • 1972-07-26 till 1973-03-16: SST Södra Sveriges Tidningar Kristianstadsbladet.
   • 1973-03-17 till 1974-06-01: SST Södra Sveriges Tidningar SST Kristianstadsbladet.
   • 1974-06-04 till 1984-10-31: Kristianstadsbladet Södra Sveriges Tidningar.

2-4 Det har hittills inte varit möjligt att belägga några publiceringar av Agatha Christie under detta decennium.

5 Det har hittills inte varit möjligt att belägga några publiceringar av Agatha Christie från och med detta decennium.