Noveller i antologier

Här nedan följer en förteckning över samtliga funna novellpubliceringar i olika antologier.

Förteckningen är sorterad efter utgivningsdecennium och utgår därefter från titeln på Christies novell.
(Titeln på respektive antologi anges inom parentes).

 

1940-talet

 

1950-talet

 

1960-talet

 

1970-talet

 

1980-talet

 

1990-talet

 

2000-talet