Titel: ABC-morden

Förlag: Storstilsbiblioteket/Albert Bonniers förlag

Tryckår: 2003

Tryckeri: Printed in Holland

Originaltitel: The A.B.C. Murders 1936 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA samma år, se: Amerikanska utgåvan.

Översättare: Einar Thermænius (1889-1955)

Omslag: Ej angiven.

Serie: Storstilsbiblioteket nummer 659

Bindning: Inbunden.

Storlek: 221 x 165 millimeter.

ISBN: 90-364-8673-4

Pris: Okänt.

Sidantal: 337 sidor.

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans Kapten Arthur Hastings med Överinspektör James Japp)

 

DETALJER: Först i boken kommer ett försättsblad och därefter smutstitelsidan med titeln. Smutstitelsidans baksida är blank och därefter följer titelsidan med författarnamnet, titeln, seriens logotyp och halva förlagsnamnet. På titelsidans baksida står ISBN-numret, översättarens namn, originalets titel, copyroght, info om andra halvan av förlaget, info om förevarande tryckning, årtalet samt namnet på det land där boken är tryckt.

På nästkommande sida (sidan fem) börjar boken med:

FÖRORD AV KAPTEN ARTHUR HASTINGS

Texten slutar på sidan 337, baksidan är blank och sist följer två eftersättsblad.