Titel: ABC-morden

Förlag: Albert Bonniers Förlag

Tryckår: 1967

Tryckeri: Alb. Bonniers Boktryckeri Stockholm

Originaltitel: The A.B.C. Murders 1936 (Brittiska utgåvan) och The A.B.C. Murders 1936 (Amerikanska utgåvan)

Översättare: Einar Thermænius (1889-1955)

Omslag: Ian Robinson

Serie: Zebra Special Nummer 22

Bindning: Pocket

Storlek: ?

Pris: 4:10 + oms.

Sidantal: 175

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans Kapten Arthur Hastings med Överinspektör James Japp)

Kommentar: Omslaget är taget från den brittiska utgåvan av Fontana Books 1967 (Tredje tryckningen).