Titel: ABC-morden

Förlag: Albert Bonniers Förlag

Tryckår: 1967

Tryckeri: Alb. Bonniers Boktryckeri Stockholm

Originaltitel: The A.B.C. Murders 1936 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA samma år, se: Amerikanska utgåvan.

Översättare: Einar Thermænius (1889-1955)

Omslag: Ian Robinson

Serie: Zebra Special Nummer 22

Bindning: Pocket

Storlek: 180 x 110 millimeter.

Pris: 4:10 kronor + oms.

Sidantal: 175 sidor.

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans Kapten Arthur Hastings med Överinspektör James Japp)

 

DETALJER: Först i boken kommer titelsidan med författarnamnet, titeln, seriens logotyp och namn samt förlagsnamnet. På titelsidans baksida står översättarens namn, originalets titel, copyrighten, namn på landet där boken är tryckt, tryckorten, tryckeriets namn samt tryckåret.

På nästkommande sida (sidan tre) börjar boken med:

FÖRORD AV

KAPTEN ARTHUR HASTINGS

Texten slutar på den opaginerade sidan 175 och på sista sidan i inlagan finns en kort reklamtext om serien samt en förteckning över Agatha Christies böcker i serien (tolv till antalet) från Cyankalium och champagne till ABC-morden.