Titel: ABC-morden

Förlag: Bokförlaget Aldus/Bonniers

Tryckår: 1968

Tryckeri: Alb. Bonniers boktryckeri

Originaltitel: The A.B.C. Murders 1936 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA samma år, se: Amerikanska utgåvan.

Översättare: Einar Thermænius (1889-1955)

Omslag: Ian Robinson

Serie: Delfinserien Nummer 292. Första upplagan

Bindning: Pocket

Storlek: ?

Pris: 6:50 kronor.

Sidantal: 175 sidor.

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans Kapten Arthur Hastings med Överinspektör James Japp)

 

DETALJER: Först i boken kommer titelsidan med författarnamnet, titeln samt förlagsnamnet och förlagsorten. På titelsidans baksida står originalets titel, översättarens namn, copyrighten, omslagstecknarens namn, information om första svenska utgåva samt förevarande utgåva liksom tryckeriets namn, årtalet och tryckorten.

På nästföljande sida (sidan tre) börjar boken med:

FÖRORD AV

KAPTEN ARTHUR HASTINGS

Texten slutar på sidan 175. På sidan 176 finns en förteckning över Christies böcker i Delfinserien (tolv titlar till antalet) från ABC-morden till Tretton vid bordet.