Titel: Badortsmysteriet

Förlag: Bokförlaget Aldus/Bonniers

Tryckår: 1970

Tryckeri: Alb. Bonniers Boktryckeri Stockholm

Originaltitel: Peril at End House 1932 (Amerikanska utgåvan) och Peril at End House (Brittiska utgåvan)

Översättare: ?

Omslag: Olof Johansson & P. G. Arctædius

Serie: Zebra-bok Nummer 265. Första upplagan

Bindning: Pocket

Storlek: 180 x 110 millimeter.

ISSN: 99-0359983-8

Pris: 4:50 (inkl. moms)

Sidantal: 178

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings och Överinspektör James Japp)

Kommentar: Boken förekommer även i en variant; Badortsmysteriet 1970 (Zebra-bok nummer 265 (Första upplagan) (Förlagscancellerat pris))

 

DETALJER: Först i boken kommer titelsidan med författarnamnet, titeln, seriens logotyp och namn samt förlagsnamnet. På titelsidans baksida står originalets titel, copyrighten, omslagstecknarnas namn, tryckorten, tryckeriets namn samt årtalet.

På nästkommande sida (sidan tre) börjar boken med:

Hotell Majestic

Texten slutar på sidan 179, baksidan är blank. På sidan 181 finns en förteckning över en del av böckerna i samma serie från Roland Gyllander Tryckknappsmordet till Robert Markham Överste Sun. Den efterföljande sidan är blank och sist kommer ett eftersättsblad.