Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: De fyra stora

Förlag: Bokförlaget Aldus/Bonniers

Tryckår: 1971

Tryckeri: Alb. Bonniers Boktryckeri Stockholm

Originaltitel: The Big Four 1927 (Brittiska utgåvan) och The Big Four 1927 (Amerikanska utgåvan)

Översättare: Alice Thörnblad

Omslag: Olof Johansson & P. G. Arctædius

Serie: Zebra-bok Nummer 254. Andra upplagan

Bindning: Pocket

Storlek: 180 x 110 millimeter.

ISSN: 99-0359983-8

Pris: 5:25 inkl. moms.

Sidantal: 167

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings och Överinspektör James Japp)

 

DETALJER: Först i boken kommer titelsidan med författarnamnet, titeln, seriens logotyp, texten En Zebra-bok samt förlagsnamnet. På titelsidans baksida står översättarens namn, originalets titel, copyright, omslagstecknarnas namn, tryckerorten, tryckeriets namn samt årtalet.

På nästkommande sida (sidan tre) börjar boken med: Ett oväntat besök

Texten slutar på sidan 167, baksidan är blank och på efterföljande sida finns en förteckning över tidigare böcker i serie från och med 241 Gavin Lyall: Midnatt plus en till och med 273 Sven Sörmark: Ett mord i solen. Baksidan till förteckningssidan är blank och till sist kommer tre eftersättsblad.