Titel: Det stumma vittnet

Förlag: Bonniers (Albert Bonniers Förlag)

Tryckår: 1974

Tryckeri: Alb. Bonniers boktryckeri Stockholm

Originaltitel: Dumb Witness 1937 (Brittiska utgåvan) och Poirot Loses a Client 1937 (Amerikanska utgåvan)

Översättning: Elsa Mossner (1923-2001) och Mons Mossner (1920-1995)

Omslag: Ian Robinson

Bindning: Inbunden med skyddsomslag. Rött band med författarinnans efternamn och titel i guld på ryggen, samt förlagsnamnet i guld nere vid rygglsutet.

Storlek: 191 x 125 millimeter.

ISBN: 91-0-038980-3

Pris: 17:50

Sidantal: 231

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings)

Kommentar: Omslaget är taget från den brittiska utgåvan av Fontana Books 1967.

 

DETALJER: Först kommer ett försättsblad och därefter smutstitelsidan med författarnamnet och titeln. Baksidan av smutstitelsidan är blank och därefter följer titelsidan med författarnamnet, titeln och förlagsnamnet. På titelsidans baksida står ISBN-numret, översättarnas namn, originalets titel, copyrighten, tryckeriets namn, årtalet samt tryckeristaden.

På nästkommande sida (sidan fem) börjar boken med Härskarinnan i Littlegreen House

Texten slutar på sidan 231 och baksidan är blank, till sist kommer ett eftersättsblad.

På främre inre fliken står en lista över andra böcker i serien från och med Gropen till och med Bertrams hotell och längst ner står även förlagsnamnet. Bakre inre fliken är blank.