Titel: Det stumma vittnet

Förlag: Albert Bonniers

Tryckår: 1961 (Nionde - elfte tusendet)

Tryckeri: Albert Bonniers Boktryckeri Stockholm

Originaltitel: Dumb Witness 1937 (Brittiska utgåvan) och Poirot Loses a Client 1937 (Amerikanska utgåvan)

Översättning: Elsa Mossner (1923-2001) och Mons Mossner (1920-1995)

Omslag: Per Beckman (1913-1989)

Bindning: Häftad

Storlek: ?

Pris: 15:75

Sidantal: 253

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings)