Titel: En dos stryknin

Förlag: Albert Bonniers

Tryckår: 1953

Tryckeri: Alb. Bonniers Boktryckeri Stockholm

Originaltitel: The Mysterious Affair at Styles 1920 (Amerikanska utgåvan) och The Mysterious Affair at Styles 1921 (Brittiska utgåvan)

Översättare: Eva Wahlenberg (1860-1949)

Omslag: B. O. Wennerberg (1918-2000)

Serien: Trumf-serien

Bindning: Inbunden

Storlek: ?

Pris: 6:50

Sidantal: 219

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings och Överinspektör James Japp)

Kommentar: Boken förekommer även i en variant; En dos stryknin 1953 (Trumf-serien (Inbunden) (Bokklubben Svalan))