Titel: En dos stryknin

Förlag: Albert Bonniers

Tryckår: 1963 (Utgiven 4 juni)

Tryckeri: Alb. Bonniers boktryckeri Stockholm

Originaltitel: The Mysterious Affair at Styles 1920 (Amerikanska utgåvan) och The Mysterious Affair at Styles 1921 (Brittiska utgåvan)

Översättare: Eva Wahlenberg (1860-1949)

Omslag: Ej angivet.

Serie: Zebra-bok Nummer 162

Bindning: Pocket

Storlek: 181 x 109 millimeter.

Pris: 2:95 med oms 3:15

Sidantal: 188

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings och Överinspektör James Japp)

 

DETALJER: Boken börjar med titelsidan där författarnamnet, titeln, seriens logotyp och namn samt förlagsnamnet står. På titelsidans baksida står översättarens namn, originalets titel, copyrighten, tryckorten, tryckeriets namn samt årtalet.

På nästkommande sida (sidan tre) börjar boken med: FÖRSTA KAPITLET Jag far till Styles

Texten slutar på sidan 188. På sidan 189 finns en kort text om serien och på nästkommande sida en förteckning över en del av böckerna i serien från Agatha Christie De sju urens mysterium till förevarande volym. På sefterföljande sida (den opaginerade sidan 191) finns närmare information om kommande två böcker i serien Hammond Innes Den ensamme skidålaren och Ian Fleming Åskbollen. Slutligen följer en blank sida.