Titel: Ett karibiskt mysterium

Förlag: Albert Bonniers Förlag

Tryckår: 1975

Tryckeri: Alb. Bonniers boktryckeri

Originaltitel: A Caribbean Mystery 1964 (Brittiska utgåvan) och A Caribbean Mystery 1965 (Amerikanska utgåvan)

Översättare: Torsten Blomkvist (1912-1967)

Omslag: Eino Tepponen

Serie: Underhållningsbokklubben. Första tryckningen. Rött band med författarnamnet och titeln i guld på ryggen (OBS! Efternamnet i betydligt större stil)

Bindning: Inbunden med skyddsomslag

Storlek: ?

ISBN: 91-0-040095-5

Pris: 34 kronor

Sidantal: 211

Problemlösare: Jane Marple

 

DETALJER: Boken inleds med ett försättsblad, därefter följer smutstitelsidan med författarnamnet och titeln. Smutstitelsidans baksida är blank. Nästföljande sida är titelsidan med författarnamnet, titeln, förlagsnamnet samt förlagsorten. På titelsidans baksida står ISBN-numret, originalets titel, översättarens namn, copyrighten, omslagstecknarens namn samt tryckeriets namn, årtalet liksom tryckorten.

På nästföljande sida (sidan fem) börjar boken med:

I. Major Palgrave berättar en historia

Texten slutar på sidan 211, baksidan är blank och sist följer ett eftersättsblad.

På främre fliken finns en kort text om boken, medan den bakre fliken innehåller en kort text om författaren samt omslagstecknarens namn.