Titel: Fem små grisar

Förlag: Bonniers

Tryckår: 1991

Tryckeri: Mohndruck, Gütersloh

Originaltitel: Murder in Retrospect 1942 (Amerikanska utgåvan)
Utgiven i Storbritannien året därpå under titeln Five Little Pigs.

Översättare: Britte-Marie Wendbladh (sedermera Bergström, 1920-2005)

Omslagsfotografi: André Maslennikov        Omslagslayout och typografi: Lars-Erik Karlsson 

Serie: Underhållningsbokklubben (Andra tryckningen).

Bindning: Inbunden med skyddsomslag.
Olivgrönt band med författarnamnet och titeln i guld på ryggen.

Storlek: 219 x 140 millimeter.

ISBN: 91-0-048210-2

Pris: Okänt.

Sidantal: 209 sidor.

Huvudkaraktär/Detektiv: Hercule Poirot

 

DETALJBESKRIVNING:

Först i boken kommer ett försättsblad och därefter följer titelsidan med författarnamnet, titeln, översättarens namn och förlagsnamnet. På titelsidans baksida står ISBN-numret, originalets titel, copyrighten, namn på landet där boken är tryckt, tryckeriets namn, tryckorten och tryckåret.

På nästkommande sida (sidan fem) börjar boken med:
INLEDNING
Carla Lemarchant

Texten slutar på sidan 209, baksidan är blank och sist i inlagan kommer ett eftersättsblad.

På främre omslagsfliken finns en sammanfattning av boken. På bakre omslagsfliken förekommer en text om Christie, information om omslagstecknarna, boknumret, förlagsnamnet och ISBN-numret.