Titel: Liket i biblioteket

Förlag: Bonniers (Albert Bonniers Förlag) 

Tryckår: 1986 (11:e - 15:e tusendet)

Tryckeri: A.B.M.-Tryck AB Avesta

Originaltitel: The Body in the Library 1942 (Amerikanska utgåvan) och The Body in the Library 1942 (Brittiska utgåvan)

Översättare: Einar Thermænius (1889-1955)

Omslag: Leslie Quagraine

Bindning: Inbunden med skyddsomslag. Rött band med författarnamnet och titeln i guld på ryggen. På främre pärmen en profilbild av författaren i guld.

Storlek: ?

ISBN:

Pris: 80 kronor

Sidantal: 157

Problemlösare: Jane Marple

 

DETALJER: Först i boken kommer ett försättsblad och därefter smutstitelsidan med titeln samt profilbilden av författaren i svart. Smutstitelsidans baksida är blank och därefter följer titelsidan med författarnamnet, titeln, översättarens namn samt förlagsnamnet. Titelsidans baksida innehåller ISBN-numret, information om tryckningen (tusendet), originalets titel, copyrighten, information om första svenska utgåva, tryckeriets namn, årtalet samt tryckorten.

På nästföljande sida (sidan fem) börjar boken med:

I

Texten slutar på sidan 157, baksidan är blank och till sist följer två eftersättsblad.

På främre fliken finns ett foto av Christie samt en kortare text om henne. På bakre fliken återfinns profilbilden i svart samt en lista över titlar i samma serie, från Mordet på Orientexpressen till Mord på Allhelgonadagen (sammanlagt tolv titlar listas).