Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: Mord på ljusa dagen

Förlag: Bonniers

Tryckår: 1986

Tryckeri: Bonniers Grafiska Industrier AB Stockholm

Boknummer: 205-5

Originaltitel: Evil Under the Sun 1941 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA samma år, se: Amerikanska utgåvan.

Översättare: Birgit Bæckström

Omslag: Adrian Purkis

Serie: Underhållningsbokklubben (Första tryckningen).

Bindning: Inbunden med skyddsomslag
Grönt band med författarnamnet och titeln i guld på ryggen.

Storlek: 191 x 125 millimeter.

ISBN: 91-0-048026-6

Pris: 110 kronor.

Sidantal: 229 sidor.

Huvudkaraktär/Detektiv: Hercule Poirot

 

DETALJBESKRIVNING:

Först i boken kommer ett försättsblad och därefter följer smutstitelsidan med titeln. Smutstitelsidans baksida är blank och därefter kommer titelsidan med författarnamnet, titeln, översättarens namn och förlagsnamnet. På titelsidans baksida står ISBN-numret, originalets titel, copyrighten, namn på landet där boken är tryckt, tryckeriets namn, tryckåret samt tryckorten.

På nästkommande sida (sidan fem) börjar boken med:
I

Texten slutar på den opaginerade sidan 229, baksidan är blank och sist i inlagan kommer sex eftersättsblad.

På främre omslagsfliken finns en kort text om boken och på bakre omslagsfliken en text om Christie samt omslagstecknarens namn, boknumret, förlagsnamnet samt ISBN-numret.