Titel: Samvetskval

Förlag: Bonniers

Tryckår: 1988

Tryckeri: Bonniers Grafiska Industrier AB Stockholm        Boknummer: 323-6

Originaltitel: Sad Cypress 1940 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA samma år, se: Amerikanska utgåvan.

Översättare: Einar Thermænius (1889-1955)

Omslag: Miki Less        Layout: PRO ART LEK

Serie: Underhållningsbokklubben (Första tryckningen).

Bindning: Inbunden med skyddsomslag.
Blått förlagsband med författarnamnet och titeln i guld på ryggen.

Storlek: 219 x 140 millimeter.

ISBN: 91-0-050057-7

Pris: 182:40 kronor.

Sidantal: 233 sidor.

Huvudkaraktär/Detektiv: Hercule Poirot

 

DETALJBESKRIVNING:

Först i boken kommer ett försättsblad och därefter följer smutstitelsidan med bokens titel. Smutstitelsidans baksida är blank och därefter kommer titelsidan med författarnamnet, titeln, översättarens namn och förlagsnamnet. På titelsidan baksida står ISBN-numret, originalets titel, copyrighten, namn på landet där boken är tryckt, tryckeriets namn, tryckåret samt tryckorten.

På nästkommande sida (den opaginerade sidan fem) indelas boken i Första delen. Baksidan är blank och därefter (på sidan sju) börjar boken med:
Första kapitlet

Texten slutar på den opaginerade sidan 233. Baksidan till sista textsidan är blank och sist i inlagan kommer fyra stycken eftersättsblad.

På främre omslagsfliken finns en text om bokens handling. På bakre omslagsfliken finns en bild på Christie tillsammans med en kort text om henne liksom information om omslagsteckningen samt boknumret, förlagsnamnet och ISBN-numret.